Obstarávanie

Vybavenie zubolekárskeho výučbového traktu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
509 166,00
Konečná suma(Bez DPH):
509 166,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33130000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Jedná sa o základné výučbové a výcvikové zariadenie zubnolekárskeho výučbového traktu, ktoré budú využívať študenti počas vyučovacieho procesu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FANG - Dent, s.r.o. 3 509 166,00 0% EUR 31. Marec 2015 70262

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266026/content/119035/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_8_2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266020/content/118755/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_cast_OSTATNE_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266020/content/118756/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_KRITERIA_8_2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia JLFUK MT 8 OVO/2014 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266002/content/118656/download","filename":"Faktura c.1500727.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FANG - Dent, s.r.o. 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266029/content/118686/download","filename":"PONUKA FANG_DENT.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266005/content/118748/download","filename":"Dodaci list.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266017/content/118662/download","filename":"Sprava_o_zakazke_8_2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266014/content/118543/download","filename":"Kúpna zmluva 8 -2014 na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEDUSA s.r.o. 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265996/content/118557/download","filename":"PONUKA MEDUSA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov METEC PLUS s.r.o. 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265999/content/118537/download","filename":"PONUKA METEC PLUS.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266008/content/118876/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_§44.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118635/download","filename":"Sutazne_podklady_A1_pokyny_pre_uchadzacov_8_2014 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118636/download","filename":"Sutazne_podklady_A2_Podmienky_ucasti_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118637/download","filename":"A2_Vzory_dokumentov_pre_uchadzacov_1_2_3_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118638/download","filename":"A1_vzory_dokumentov_pre_uchadzacov_1_2_3_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118639/download","filename":"Sutazne_podklady_A3_Kriterium_na_hodnotenie_ponuk_a_pravidla_ich_uplatneia_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118640/download","filename":"Sutazne_podklady_B1_Opis_predmetu_zakazky_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118641/download","filename":"Sutazne_podklady_B2_sposob_urcenia_ceny_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118642/download","filename":"Sutazne_podklady_B2_priloha_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118643/download","filename":"Sutazne_podklady_B3_Obchodne_podmienky_dodania_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118644/download","filename":"Sutazne_podklady_B3_priloha_8_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265993/content/118645/download","filename":"Kupna_zmluva_k_vyuzitiu_8_2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266023/content/118901/download","filename":"Zapisnica_zvyhodnotenia_podmienok_ucasti_8_2014_uvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266023/content/118902/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_podmienok_ucasti_8_2014.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×