Obstarávanie

Nadrezortný videokonferenčný systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
400 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
119 000,00
Zaplatené:
29.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32232000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bolo: 1. dodanie HW centrálnej infraštruktúry (servery, podporné sieťové a zálohovacie zariadenia, centrálne komunikačné prvky a pod.) a SW vybavenia tak, aby pri splnení všetkých požiadaviek na predmet zákazky uvedených súťažných podkladoch bol dodaný plne funkčný videokonferečný systém. V rámci dodania videokonferenčného systému ako celku budú poskytnuté: - realizačné práce zhotovenie plne funkčného videokonferenčného systému, akceptačné testy, skúšobná prevádzka. - vypracovanie dokumentácie realizačný projekt, akceptačný protokol, administrátorská príručka. - min. 1000 časovo neobmedzených licencií/oprávnení pre prístup individuálnych účastníkov videokonferenčného systému so svojim osobným zariadením (PC, notebook, tablet, smartfón) a min. 100 časovo neobmedzených licencií/oprávnení pre prístup pozorovateľov so svojim osobným zariadením (PC, notebook, tablet, smartfón). - školenia pre administrátorov, účastníkov a pozorovateľov. 2. dodanie koncových zariadení. 3. zabezpečenie servisnej podpory riešenia v trvaní 36 mesiacov odo dňa odovzdania videokonferenčného systému. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TECHNISERV, s.r.o. 6 119 000,00 0% EUR 18. August 2015 68297

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov SWAN a.s. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195238/content/294820/download","filename":"SWAN.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195271/content/86545/download","filename":"vysvetlenie SP č.3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_032016 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646163/content/417227/download","filename":"faktura_032016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195229/content/86551/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195229/content/86553/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195253/content/294827/download","filename":"doplnenie SP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_022016 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646154/content/417211/download","filename":"faktura_022016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Contineo s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195235/content/294818/download","filename":"CONTINEO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOITRON, s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195241/content/294821/download","filename":"SOITRON.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TECHNISERV, s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195247/content/294823/download","filename":"TECHNISERV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_042016 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668579/content/545959/download","filename":"faktura_042016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_012016 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628584/content/475975/download","filename":"faktura_012016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294802/download","filename":"súťažné podklady_final_19022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294803/download","filename":"Zmluva o zhotoveni nadrezortneho videokonferencneho systemu-final_docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294804/download","filename":"Priloha č. 1 k zmluve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294805/download","filename":"Priloha č.2 k zmluve.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195226/content/294806/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195226/content/294807/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195274/content/294831/download","filename":"doplnenie SP č. 2 - posunutie lehoty.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o zhotovení nadrezortného videokonferenčného systému a poskytnutí servisnej podpory 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195262/content/294830/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortny videokonferenčny system .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195268/content/86534/download","filename":"vysvetlenie SP č.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019013/content/903421/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936868/content/739320/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o. .pdf"}]
Ponuky uchádzačov ANECT a.s. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195250/content/294826/download","filename":"ANECT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195280/content/294839/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov NVKS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOFOS s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195244/content/294822/download","filename":"SOFOS.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195259/content/294829/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019014/content/903422/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195277/content/86588/download","filename":"Oznamenie o vysledku vybavenia ziadosti o napravu.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Zápisnica Zápisnica 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294812/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294813/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294814/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294815/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294816/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294817/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018989/content/903383/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný systém.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780339/content/588176/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný systém .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195265/content/86527/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943062/content/762301/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný systém.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195256/content/294828/download","filename":"faktura_112015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195283/content/294842/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773404/content/558098/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018986/content/903388/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný .pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×