Obstarávanie

Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
435 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
435 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14500000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup chemickej posypovej soli na komoditnej burze s rozmrazovacou účinnosťou do -6°, v celkovom objeme 6.800 ton. Miestom dodania sú jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený na 11 častí, pričom výsledkom každej časti je uzavretie samostatnej zmluvy - Kontraktu (Závierkový list): 1. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Liptovský Mikuláš. Predpokladaná hodnota zákazky: 68.000 Eur bez DPH, objem: 800 ton. 2. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Malacky. Predpokladaná hodnota zákazky: 85.000 Eur bez DPH, objem: 1.000 ton. 3. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Trnava. Predpokladaná hodnota zákazky: 85.000 Eur bez DPH, objem: 1.000 ton. 4.časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Považská Bystrica. Predpokladaná hodnota zákazky: 34.000 Eur bez DPH, objem: 400 ton. 5. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Nová Baňa. Predpokladaná hodnota zákazky: 17.000 Eur bez DPH, objem: 200 ton. 6. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Čadca. Predpokladaná hodnota zákazky: 59.500 Eur bez DPH, objem: 700 ton. 7. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Čadca. Predpokladaná hodnota zákazky: 52.800 Eur bez DPH, objem: 600 ton. 8. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Galanta. Predpokladaná hodnota zákazky: 44.000 Eur bez DPH, objem: 500 ton. 9. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Liptovský Mikuláš. Predpokladaná hodnota zákazky: 52.800 Eur bez DPH, objem: 600 ton. 10. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Malacky. Predpokladaná hodnota zákazky: 44.000 Eur bez DPH, objem: 500 ton. 11. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Martin. Predpokladaná hodnota zákazky: 44.000 Eur bez DPH, objem: 500 ton.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MoneXy s.r.o. 1 52 000,00 0% EUR 8. September 2015 67772
MoneXy s.r.o. 1 65 000,00 0% EUR 8. September 2015 67773
MoneXy s.r.o. 1 65 000,00 0% EUR 8. September 2015 67774
MoneXy s.r.o. 1 26 000,00 0% EUR 8. September 2015 67775
MoneXy s.r.o. 1 6 500,00 0% EUR 8. September 2015 67776
MoneXy s.r.o. 1 45 500,00 0% EUR 8. September 2015 67777
ASU Holding s.r.o. 1 39 000,00 0% EUR 8. September 2015 67778
ASU Holding s.r.o. 1 32 500,00 0% EUR 8. September 2015 67779
Global Data, s.r.o. 1 39 000,00 0% EUR 8. September 2015 67780
ASU Holding s.r.o. 1 32 500,00 0% EUR 8. September 2015 67781
Global Data, s.r.o. 1 32 500,00 0% EUR 8. September 2015 67782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581943/content/216955/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581934/content/216815/download","filename":"ZM_2015_0350.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581946/content/217045/download","filename":"ZM_2015_0351.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581958/content/216865/download","filename":"ZM_2015_0355.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581937/content/216807/download","filename":"ZM_2015_0359.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581952/content/217212/download","filename":"ZM_2015_0353.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581955/content/216834/download","filename":"ZM_2015_0354.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581940/content/216864/download","filename":"ZM_2015_0360.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581949/content/217139/download","filename":"ZM_2015_0352.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581961/content/216957/download","filename":"Zm_2015_0356.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581964/content/217047/download","filename":"ZM_2015_0357.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581967/content/217142/download","filename":"ZM_2015_0358.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×