Obstarávanie

Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
435 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
435 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14500000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup chemickej posypovej soli na komoditnej burze s rozmrazovacou účinnosťou do -6°, v celkovom objeme 6.800 ton. Miestom dodania sú jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený na 11 častí, pričom výsledkom každej časti je uzavretie samostatnej zmluvy - Kontraktu (Závierkový list): 1. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Liptovský Mikuláš. Predpokladaná hodnota zákazky: 68.000 Eur bez DPH, objem: 800 ton. 2. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Malacky. Predpokladaná hodnota zákazky: 85.000 Eur bez DPH, objem: 1.000 ton. 3. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Trnava. Predpokladaná hodnota zákazky: 85.000 Eur bez DPH, objem: 1.000 ton. 4.časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Považská Bystrica. Predpokladaná hodnota zákazky: 34.000 Eur bez DPH, objem: 400 ton. 5. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Nová Baňa. Predpokladaná hodnota zákazky: 17.000 Eur bez DPH, objem: 200 ton. 6. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Čadca. Predpokladaná hodnota zákazky: 59.500 Eur bez DPH, objem: 700 ton. 7. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Čadca. Predpokladaná hodnota zákazky: 52.800 Eur bez DPH, objem: 600 ton. 8. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚR Galanta. Predpokladaná hodnota zákazky: 44.000 Eur bez DPH, objem: 500 ton. 9. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Liptovský Mikuláš. Predpokladaná hodnota zákazky: 52.800 Eur bez DPH, objem: 600 ton. 10. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Malacky. Predpokladaná hodnota zákazky: 44.000 Eur bez DPH, objem: 500 ton. 11. časť: Nákup chemickej posypovej soli na KBB pre SSÚD Martin. Predpokladaná hodnota zákazky: 44.000 Eur bez DPH, objem: 500 ton.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MoneXy s.r.o. 1 52 000,00 0% EUR 8. September 2015 67772
MoneXy s.r.o. 1 65 000,00 0% EUR 8. September 2015 67773
MoneXy s.r.o. 1 65 000,00 0% EUR 8. September 2015 67774
MoneXy s.r.o. 1 26 000,00 0% EUR 8. September 2015 67775
MoneXy s.r.o. 1 6 500,00 0% EUR 8. September 2015 67776
MoneXy s.r.o. 1 45 500,00 0% EUR 8. September 2015 67777
ASU Holding s.r.o. 1 39 000,00 0% EUR 8. September 2015 67778
ASU Holding s.r.o. 1 32 500,00 0% EUR 8. September 2015 67779
Global Data, s.r.o. 1 39 000,00 0% EUR 8. September 2015 67780
ASU Holding s.r.o. 1 32 500,00 0% EUR 8. September 2015 67781
Global Data, s.r.o. 1 32 500,00 0% EUR 8. September 2015 67782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581943/content/216955/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581934/content/216815/download","filename":"ZM_2015_0350.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581946/content/217045/download","filename":"ZM_2015_0351.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581958/content/216865/download","filename":"ZM_2015_0355.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581937/content/216807/download","filename":"ZM_2015_0359.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581952/content/217212/download","filename":"ZM_2015_0353.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581955/content/216834/download","filename":"ZM_2015_0354.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581940/content/216864/download","filename":"ZM_2015_0360.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581949/content/217139/download","filename":"ZM_2015_0352.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581961/content/216957/download","filename":"Zm_2015_0356.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581964/content/217047/download","filename":"ZM_2015_0357.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581967/content/217142/download","filename":"ZM_2015_0358.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×