Obstarávanie

Vybavenie pracoviska SFK Zvolen informačno-komunikačnými technológiami.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa finančnej kontroly Zvolen
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
282 036,00
Konečná suma(Bez DPH):
235 030,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30100000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Celková cena s DPH
  • 20 % Cena 1 ks ČB hárka

Opis obstarávania

Vybavenie pracoviska SFK nasledovnými technológiami: Tlačové, kopírovacie a skenovacie prostredie, Sieťová infraštruktúra, Prenosné počítače. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedený v časti B súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 188 576,00 20% EUR 23. November 2015 66667
ARCHA Voice system solutions spol. s r.o. 3 22 560,00 20% EUR 23. November 2015 66668
Smart Computer, spol.s r.o. 3 70 900,00 20% EUR 23. November 2015 66669

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodanie a prevzatie tovaru a poskytnutie služieb 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639708/content/672340/download","filename":"IKT_dodanie.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208885/content/94553/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Kritériá po EA - výzva na § 32 ods.11 23.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208885/content/94554/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Kritériá po doručení dokladov 5.11.2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208891/content/94483/download","filename":"Ponuka Konica – časť 1.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208951/content/94832/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Ostatné 7.9.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208951/content/94833/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Ostatné 30.9.2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Júl 2015 18. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208912/content/94568/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 SP Príloha č. 1 - Pôdorys budovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208912/content/94569/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 SP Príloha č. 2 SP upravená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208912/content/94570/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 mail.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208936/content/94527/download","filename":"Súťažné podklady_SFK Zvolen upravené na základe vysvetlenia č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Kritériá 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208939/content/94549/download","filename":"§ 41 Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208945/content/94656/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Ostatné 18.8.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208945/content/94657/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Ostatné 27.8.2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Smart Computer, spol. s r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208909/content/94481/download","filename":"Ponuka SMART– časť 3.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208948/content/94729/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné 18.8.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208948/content/94730/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá z 16.10.2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gamo a.s. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208894/content/94521/download","filename":"Ponuka GAMO - časť 1.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208942/content/94584/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia ponúk na zverejnenie do profilu v.r.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208882/content/94495/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Ostatné 8.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208882/content/94496/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk časť Kritériá 19.10.2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 []
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208900/content/94603/download","filename":"Ponuka DATALAN časť 3.PDF"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Ostatné 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208933/content/94505/download","filename":"§ 41 Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovanet, a.s. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208915/content/94537/download","filename":"Ponuka SLOVANET - časť 2.PDF"}]
Ponuky uchádzačov ARCHA Voice system solutions, spol. s r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208906/content/94707/download","filename":"Ponuka ARCHA – časť 2.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208888/content/94442/download","filename":"Správa o zákazke nadlimit SFK Zvolen.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 []
Ponuky uchádzačov ANECT a.s. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208903/content/94655/download","filename":"Ponuka ANECT– časť 2.PDF"}]
Ponuky uchádzačov ASOS, s. r. o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208897/content/94557/download","filename":"Ponuka ASOS– časť 3.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Júl 2015 9. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/208879/content/94437/download","filename":"Súťažné podklady_SFK Zvolen def.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×