Obstarávanie

Posudzovanie návrhov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
234 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
195 000,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90711400-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Posúdenie strategických dokumentov v rozsahu § 5 až §17 zákona č. 24/2006 Z. z. Predmetné posúdenie zahŕňa: zabezpečenie realizácie povinností obstarávateľa a rezortného orgánu ( ďalej len sekcia vôd)počas celého procesu realizácie posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z., pre každý strategický dokument zvlášť, podľa prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Rozsah podrobnej špecifikácie procesu posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, vypracovanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu za každý strategický dokument zvlášť, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu za každý strategický dokument zvlášť, zabezpečenie verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu za všetky strategické dokumenty v jednom termíne, súčinnosť s určenými spracovateľmi odborných posudkov k strategickým dokumentom za každý strategický dokument zvlášť, odovzdať sekcii vôd návrh strategického dokumentu zo zohľadnením a zapracovaním výsledkov posudzovania v rozsahu podľa § 17 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z., vypracovanie doložky vplyvov na životné prostredie za každý strategický dokument zvlášť, posudzovanie všetkých štyroch strategických dokumentov je nutné vykonávať súčasne v každej časti špecifikácie a za každý strategický dokument zvlášť.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. 1 234 000,00 20% EUR 27. November 2014 62243

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58360/content/29276/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58351/content/29252/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58369/content/29215/download","filename":"Zmluva o dielo_20141119_FINAL.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Január 2015 9. Január 2015 []
Zápisnica Zápisnica 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58342/content/29233/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58342/content/29234/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia_Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58366/content/29283/download","filename":"MZP_Sprava o zákazke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58366/content/29284/download","filename":"MZP_Sprava o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Inf_§41_Ostatné 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58354/content/29339/download","filename":"INFO_§41.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58339/content/29313/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOJET, s.r.o. 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58348/content/29163/download","filename":"Ponuka ekojet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vodné zdroje Slovakia s.r.o. 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58345/content/29150/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58372/content/29401/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58372/content/29403/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Inf_§41_Kritériá 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58357/content/29195/download","filename":"INO§41_Krit.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58336/content/29221/download","filename":"SP_SEA_20140729_Final.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×