Obstarávanie

Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
154 788,00
Konečná suma(Bez DPH):
154 788,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38400000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Cena za vykonanie diela
  • 20 % Cena za výkon servisu

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, tj. výmena meračov fyzikálnych veličín (ďalej len MFV) v tuneli Branisko pre technologický celok (ďalej len TC) 412 Vzduchotechnické zariadenia a TC 432 Centrálny riadiaci systém za nové rovnakého typu, resp. priameho nástupcu doteraz používaných meračov z dôvodu morálneho a fyzického opotrebovania vplyvom 11-ročnej prevádzky a agresívneho prostredia. Predmetom zákazky je aj poskytnutie služby, tj. výkon servisu vymenených MFV TC 412 Vzduchotechnické zariadenia a TC 432 Centrálny riadiaci systém počas doby trvania záruky v rozsahu a podľa harmonogramu činností uvedenom v Prílohe č. 3 Výkon servisu SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REGULA Košice akciová spoločnosť 3 154 788,00 0% EUR 16. Február 2016 60572

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo - Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623991/content/419070/download","filename":"ZM_2016_0078_podpisana verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2016/0078 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935894/content/737179/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2016_0078.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2016/0078 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774127/content/560042/download","filename":"ZM_2016_0078_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×