Obstarávanie

Modernizácia HDV 163 na dvojsystémové HDV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 811 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 811 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50223000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 85 % Cena za modernizáciu HDV
  • 15 % Pomer trvalého výkonu na ťažnom háku k hmotnosti HDV pri výkone vlakového kúrenia 700 kVA pri trakčnom systéme 25 kW/50 Hz

Opis obstarávania

Modernizácia 4 ks jednosystémových hnacích dráhových vozidiel radu 163 (ďalej len "HDV") s možnosťou uplatnenia si opcie na ďalších 7 ks jednosystémových HDV radu 163 s napájacím systémom 3 kV DC na dvojsystémové HDV. HDV musia byť schopné prevádzky na napájacích systémoch 25kV/50Hz a 3kV DC. HDV sú určené pre prevádzku vlakov kategórie R/REx/Zr/Os a musia byť schválené na prevádzku na tratiach Železníc Slovenskej republiky. Modernizácia HDV radu 163 bude vykonaná hlavne v rozsahu dosadenia trakčného transformátora, dosadenie nových komponentov trakčného reťazca, zvýšenia trvalého výkonu minimálne na 3,2 MW a zvýšenia prevádzkovej rýchlosti na 160 km/h.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 4 25 811 500,00 0% EUR 28. Apríl 2015 58088

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555276/content/199407/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk po EA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 49 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 12. August 2016 12. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702523/content/432521/download","filename":"§ 49a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702523/content/432522/download","filename":"ZSSK 361 120 - Preberaci protokol 01-361.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702523/content/432523/download","filename":"ZSSK 361 121 - Preberaci protokol 02-361.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702523/content/432524/download","filename":"ZSSK 361 122 - Preberaci protokol 03-361.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702523/content/432525/download","filename":"ZSSK 361 123 - Preberaci protokol 04-361.12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov ŽOS Vrútky a.s. 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555282/content/199327/download","filename":"Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555261/content/199495/download","filename":"Profil_Vysvetlenie k SP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555258/content/199472/download","filename":"§ 21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555264/content/199530/download","filename":"formular § 44.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Modernizácia HDV 163 na dvojsystémové HDV 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797253/content/560345/download","filename":"Modernizácia HDV 163 na dvojsystémové HDV 2016 - suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555273/content/199380/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555273/content/199381/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk KRITÉRIÁ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Modernizácia HDV 163 na dvojsystémové HDV 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864327/content/630330/download","filename":"Informácia § 64 ods. 1 písm. d).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555270/content/199330/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555255/content/199433/download","filename":"Súťažné podklady (SP).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555255/content/199434/download","filename":"Zmluva o Dielo (ZoD).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555255/content/199435/download","filename":"Prílohy ku ZoD F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555255/content/199436/download","filename":"Prílohy k SP 1-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555255/content/199437/download","filename":"Príloha č. 7 SP - Kritériá na vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555279/content/199445/download","filename":"2.1._Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555279/content/199446/download","filename":"2.2._Navrh na plnenie kriterii_priloha 7 SP.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×