Obstarávanie

Dodávka chemického posypového materiálu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
64 255,00
Konečná suma(Bez DPH):
64 255,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14500000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodávka chemického posypového materiálu pre potreby zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest na zimné obdobia 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Nelux, s.r.o. 1 64 255,00 0% EUR 30. Jún 2015 57969

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570567/content/206665/download","filename":"DZM_2014_0234_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570579/content/206293/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15076.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570618/content/206451/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570618/content/206453/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570585/content/206295/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15073.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207865/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207866/download","filename":"Bezpečnostný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207867/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207868/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207869/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207870/download","filename":"Posyp. mat. na báze chloridu horeč. s rozmraz. úč. do - 34 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207871/download","filename":"Posypový materiál na báze chlor. vápenatého tekutý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207872/download","filename":"Posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207873/download","filename":"Potvrdenie výrobcu o protispekacej prísade.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207874/download","filename":"Priemyselná soľ s protispekacou prísadou - 6 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207875/download","filename":"Priemyselná soľ s protispekacou prísadou - 6 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207876/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207877/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Ostatné - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208087/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208088/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208089/download","filename":"Distribučná zmluva Nedmag Holandsko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208090/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208091/download","filename":"Kontrakt č. PL 390503954-13-4003-74.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208092/download","filename":"Kúpna zmluva č. 01-06-2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208093/download","filename":"Kúpna zmluva č. 01-0502014-SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208094/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208095/download","filename":"Posyp. mat. na báze chloridu vápenatého tekutý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208096/download","filename":"Posyp. mat. s rozmraz. činn. do -15 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208097/download","filename":"Posypový mat. na báze chloridu horečnatého s rozmraz. účinn. do -34 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208098/download","filename":"Priem. soľ s protispek. prísadou rozmraz. činn. min. -6 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208099/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208100/download","filename":"Rámcová kúpna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208101/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0234 - chemický posypový materiál pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest pre Región I. na zimné obdobie 2014 - 2017, 1. časť 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755299/content/461470/download","filename":"DZM_2014_0234_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570555/content/206391/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14116.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROMAR spol. s r.o. - časť Ostatné 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207324/download","filename":"Bezpečnostný list 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207325/download","filename":"Bezpečnostný list 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207326/download","filename":"Bezpečnostný list 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207327/download","filename":"Bezpečnostný list 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207328/download","filename":"Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207329/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207330/download","filename":"Obsah súťažného návrhu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207331/download","filename":"Potvrdenie výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207332/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Kritériá - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570537/content/208102/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2014 17. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207675/download","filename":"Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207676/download","filename":"B.1 Príloha č.1.1 Podrobný rozsah dodávok Región I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207677/download","filename":"B.1 Príloha č.1.2 Podrobný rozsah dodávok Región II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207678/download","filename":"B.1 Príloha č.2.1 Miesta dodania CHPM Región I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207679/download","filename":"B.1 Príloha č.2.2 Miesta dodania CHPM Región II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207680/download","filename":"B.2 Príloha č.1 Špecifikácia sp. výpočtu ceny Region I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207681/download","filename":"B.2 Príloha č.2 Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny Region II..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0234-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638603/content/653261/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570564/content/206536/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 0000390.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570564/content/206537/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 0000434.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie, doplnenie SP 7. Apríl 2014 7. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570543/content/206496/download","filename":"Vysvetlenie,doplnenie SP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570570/content/206927/download","filename":"DZM_2014_0235_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0235-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638610/content/653457/download","filename":"ZM_2014_0235_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570612/content/206465/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ods.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570552/content/207043/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14115.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570603/content/206310/download","filename":"Preberací protkol kZM_2014_0235 zo dňa 27.10.2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0235 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570594/content/206809/download","filename":"ZM_2014_0235_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206652/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140095.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206653/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140096.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206655/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140097.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206656/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140098.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570549/content/206948/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140081.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Kritériá - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570522/content/206294/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207841/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207842/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207843/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207844/download","filename":"CHPM na báze chloridu vápenatého.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207845/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do - 15°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207846/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do - 34°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207847/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou min. do -6°C, A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207848/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou min. do -6°C, A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207849/download","filename":"Identifikačný list uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207850/download","filename":"Informácia o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207851/download","filename":"Kúpna zmluva - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207852/download","filename":"Kúpna zmluva Czech Republic, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207853/download","filename":"Kúpna zmluva LAMEA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207854/download","filename":"Kúpna zmluva so spoločnosťou SILICON, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207855/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207856/download","filename":"Oznámenie uchádzača o podiele zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207857/download","filename":"Rámcová kúpna zmluva, KOMA, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207858/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207859/download","filename":"Vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207860/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača o počte listov ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207861/download","filename":"Zoznam dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207862/download","filename":"Zoznam dokladov, potvrdení a dokumentov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207309/download","filename":"1 N-POWER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207310/download","filename":"2 Nelux.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207311/download","filename":"1 NELUX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207312/download","filename":"2 N-POWER.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795195/content/669673/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Kritériá - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570525/content/206297/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570597/content/206954/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 č. 2015_15064.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570600/content/206305/download","filename":"DZM_2014_0234_0002_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0234 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570591/content/206694/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570540/content/206384/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14072_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Ostatné - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208069/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208070/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208071/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208072/download","filename":"CHPM na báze chloridu vápenatého.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208073/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do -15°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208074/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do -34°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208075/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou min. -6°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208076/download","filename":"Identifikačný list uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208077/download","filename":"Informácia o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208078/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208079/download","filename":"Oznámenie uchádzača o podiele zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208080/download","filename":"Rámcová dohoda - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208081/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208082/download","filename":"Vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208083/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača o počte listov ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208084/download","filename":"Zoznam dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208085/download","filename":"Zoznam, dokladov, potvrdení a dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Kritériá - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570534/content/208086/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0234-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960882/content/758779/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570546/content/206843/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14073_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570546/content/206844/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14075_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570546/content/206845/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14076_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570573/content/207015/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15056.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570582/content/206508/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20150102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570582/content/206509/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20150103.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570615/content/206830/download","filename":"Zapisnica splnenie podm.účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Júl 2014 15. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570609/content/206351/download","filename":"ZM_2014_0235_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570561/content/206290/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140090.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570621/content/206584/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie ponuk 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570588/content/206596/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15089.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Júl 2014 15. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570606/content/206319/download","filename":"ZM_2014_0234_podpisana verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×