Obstarávanie

Dodávka chemického posypového materiálu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
64 255,00
Konečná suma(Bez DPH):
64 255,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14500000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodávka chemického posypového materiálu pre potreby zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest na zimné obdobia 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Nelux, s.r.o. 1 64 255,00 0% EUR 30. Jún 2015 57969

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570567/content/206665/download","filename":"DZM_2014_0234_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570579/content/206293/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15076.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570618/content/206451/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570618/content/206453/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570585/content/206295/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15073.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207865/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207866/download","filename":"Bezpečnostný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207867/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207868/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207869/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207870/download","filename":"Posyp. mat. na báze chloridu horeč. s rozmraz. úč. do - 34 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207871/download","filename":"Posypový materiál na báze chlor. vápenatého tekutý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207872/download","filename":"Posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 15 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207873/download","filename":"Potvrdenie výrobcu o protispekacej prísade.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207874/download","filename":"Priemyselná soľ s protispekacou prísadou - 6 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207875/download","filename":"Priemyselná soľ s protispekacou prísadou - 6 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207876/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570516/content/207877/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Ostatné - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208087/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208088/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208089/download","filename":"Distribučná zmluva Nedmag Holandsko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208090/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208091/download","filename":"Kontrakt č. PL 390503954-13-4003-74.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208092/download","filename":"Kúpna zmluva č. 01-06-2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208093/download","filename":"Kúpna zmluva č. 01-0502014-SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208094/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208095/download","filename":"Posyp. mat. na báze chloridu vápenatého tekutý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208096/download","filename":"Posyp. mat. s rozmraz. činn. do -15 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208097/download","filename":"Posypový mat. na báze chloridu horečnatého s rozmraz. účinn. do -34 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208098/download","filename":"Priem. soľ s protispek. prísadou rozmraz. činn. min. -6 °C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208099/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208100/download","filename":"Rámcová kúpna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570519/content/208101/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0234 - chemický posypový materiál pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest pre Región I. na zimné obdobie 2014 - 2017, 1. časť 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755299/content/461470/download","filename":"DZM_2014_0234_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570555/content/206391/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14116.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROMAR spol. s r.o. - časť Ostatné 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207324/download","filename":"Bezpečnostný list 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207325/download","filename":"Bezpečnostný list 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207326/download","filename":"Bezpečnostný list 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207327/download","filename":"Bezpečnostný list 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207328/download","filename":"Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207329/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207330/download","filename":"Obsah súťažného návrhu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207331/download","filename":"Potvrdenie výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570513/content/207332/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Kritériá - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570537/content/208102/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2014 17. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207675/download","filename":"Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207676/download","filename":"B.1 Príloha č.1.1 Podrobný rozsah dodávok Región I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207677/download","filename":"B.1 Príloha č.1.2 Podrobný rozsah dodávok Región II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207678/download","filename":"B.1 Príloha č.2.1 Miesta dodania CHPM Región I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207679/download","filename":"B.1 Príloha č.2.2 Miesta dodania CHPM Región II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207680/download","filename":"B.2 Príloha č.1 Špecifikácia sp. výpočtu ceny Region I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570504/content/207681/download","filename":"B.2 Príloha č.2 Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny Region II..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0234-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638603/content/653261/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570564/content/206536/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 0000390.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570564/content/206537/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 0000434.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie, doplnenie SP 7. Apríl 2014 7. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570543/content/206496/download","filename":"Vysvetlenie,doplnenie SP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570570/content/206927/download","filename":"DZM_2014_0235_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0235-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638610/content/653457/download","filename":"ZM_2014_0235_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570612/content/206465/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ods.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570552/content/207043/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14115.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570603/content/206310/download","filename":"Preberací protkol kZM_2014_0235 zo dňa 27.10.2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0235 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570594/content/206809/download","filename":"ZM_2014_0235_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206652/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140095.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206653/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140096.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206655/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140097.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570558/content/206656/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140098.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570549/content/206948/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140081.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Kritériá - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570522/content/206294/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Ostatné - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207841/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207842/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207843/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207844/download","filename":"CHPM na báze chloridu vápenatého.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207845/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do - 15°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207846/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do - 34°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207847/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou min. do -6°C, A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207848/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou min. do -6°C, A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207849/download","filename":"Identifikačný list uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207850/download","filename":"Informácia o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207851/download","filename":"Kúpna zmluva - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207852/download","filename":"Kúpna zmluva Czech Republic, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207853/download","filename":"Kúpna zmluva LAMEA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207854/download","filename":"Kúpna zmluva so spoločnosťou SILICON, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207855/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207856/download","filename":"Oznámenie uchádzača o podiele zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207857/download","filename":"Rámcová kúpna zmluva, KOMA, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207858/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207859/download","filename":"Vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207860/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača o počte listov ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207861/download","filename":"Zoznam dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570528/content/207862/download","filename":"Zoznam dokladov, potvrdení a dokumentov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207309/download","filename":"1 N-POWER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207310/download","filename":"2 Nelux.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207311/download","filename":"1 NELUX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570576/content/207312/download","filename":"2 N-POWER.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795195/content/669673/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Nelux, s.r.o. - časť Kritériá - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570525/content/206297/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570597/content/206954/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 č. 2015_15064.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570600/content/206305/download","filename":"DZM_2014_0234_0002_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0234 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570591/content/206694/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570540/content/206384/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14072_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Ostatné - 2. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208069/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208070/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208071/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208072/download","filename":"CHPM na báze chloridu vápenatého.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208073/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do -15°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208074/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou do -34°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208075/download","filename":"CHPM s rozmraz. účinnosťou min. -6°C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208076/download","filename":"Identifikačný list uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208077/download","filename":"Informácia o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208078/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208079/download","filename":"Oznámenie uchádzača o podiele zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208080/download","filename":"Rámcová dohoda - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208081/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208082/download","filename":"Vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208083/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača o počte listov ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208084/download","filename":"Zoznam dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570531/content/208085/download","filename":"Zoznam, dokladov, potvrdení a dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov N-POWER, s.r.o. - časť Kritériá - 1. časť 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570534/content/208086/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0234-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960882/content/758779/download","filename":"ZM_2014_0234_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570546/content/206843/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14073_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570546/content/206844/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14075_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570546/content/206845/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA č. 2014-14076_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570573/content/207015/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15056.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570582/content/206508/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20150102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570582/content/206509/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20150103.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570615/content/206830/download","filename":"Zapisnica splnenie podm.účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Júl 2014 15. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570609/content/206351/download","filename":"ZM_2014_0235_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570561/content/206290/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0235 č. 20140090.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570621/content/206584/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie ponuk 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570588/content/206596/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0234 k FA 2015-15089.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Júl 2014 15. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570606/content/206319/download","filename":"ZM_2014_0234_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×