Obstarávanie

Realizácia výmeny nefunkčných tesnení v chodníku tunela Branisko.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
250 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
250 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221241-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia výmeny nefunkčných tesnení medzi chodníkom a obrubníkmi (resp. štrbinovými žľabmi) a v mieste kontaktnej škáry chodníka a sekundárneho ostenia na severnom a južnom chodníku tunela Branisko. Výmena je potrebná z dôvodu dosiahnutia životnosti tesnenia a s tým spojenú stratu funkčnosti. Odhadovaná suma dĺžok na výmenu tesnení je cca 20 km (šírka škáry cca 30 mm a hĺbka 20mm). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OAT spol. s r.o. 4 250 000,00 Neuvedené EUR 24. August 2016 54950

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708485/content/473311/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708483/content/473302/download","filename":"Kópia časti ponuky OSTATNÉ na CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708483/content/473303/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708483/content/473304/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708483/content/473305/download","filename":"Ostatné požiadavky na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708483/content/473306/download","filename":"Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708483/content/473307/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706965/content/458683/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708471/content/473249/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708471/content/473250/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708471/content/473251/download","filename":"Špecifikácia časti prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708471/content/473252/download","filename":"Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708471/content/473253/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707030/content/458791/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PÚ.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Realizácia výmena nefunkčných tesnení v chodníku tunela Branisko 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706712/content/457724/download","filename":"ZM_2016_0346_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707034/content/458798/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0346-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958494/content/748742/download","filename":"ZM_2016_0346_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Realizácia výmeny nefunkčných tesnení v chodníku tunela Branisko. 25. August 2016 25. August 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666713/content/540969/download","filename":"Otváranie ponúk - Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Realizácia výmeny nefunkčných tesnení v chodníku tunela Branisko 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623091/content/400213/download","filename":"SP Realizácia výmeny tesnení v tuneli Branisko - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623091/content/400214/download","filename":"Priloha č 1 k SP Vseobecné info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623091/content/400215/download","filename":"Príloha č 2 k SP Výkaz výmer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708473/content/473256/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626757/content/452619/download","filename":"Vysvetlenie doplnenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41-1 - Otváranie ponúk časť Ostatné 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627096/content/457647/download","filename":"UVO - § 41-1 - Otváranie ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708468/content/473229/download","filename":"Návrh dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708468/content/473230/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708468/content/473231/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708468/content/473232/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708500/content/473479/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707032/content/458794/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707032/content/458795/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699477/content/417688/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk + poradie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708493/content/473438/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708493/content/473439/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708493/content/473440/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708493/content/473441/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708493/content/473442/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×