Obstarávanie

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 943 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 943 376,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233220-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia 26 vybraných havarijných úsekov ciest pozostávajúca z odstránenia podkladov, pokládky krytov a vyrovnania povrchu krytu vozovky vrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na sedem častí, t.j. sedem oblastí verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 4 301 926,00 Neuvedené EUR 9. August 2016 54884
EUROVIA SK, a.s. 4 376 023,00 Neuvedené EUR 15. August 2016 54885
EUROVIA SK, a.s. 5 427 028,00 Neuvedené EUR 15. August 2016 54886
EUROVIA SK, a.s. 4 147 486,00 Neuvedené EUR 15. August 2016 54890
STRABAG s.r.o. 4 168 985,00 Neuvedené EUR 9. August 2016 54888
STRABAG s.r.o. 5 182 628,00 Neuvedené EUR 9. August 2016 54889
Doprastav Asfalt, a.s. 6 339 300,00 Neuvedené EUR 9. August 2016 54887

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica k splnenia podmienok účasti a zápisnica k splneniu požiadaviek 5. August 2016 5. August 2016
Zmluva Strabag s.r.o. 15. August 2016 15. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 8. Jún 2016 8. Jún 2016
Zmluva Doprastav Asfalt a.s. 15. August 2016 15. August 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponuk 5. August 2016 5. August 2016
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. 5. August 2016 4. August 2016
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 5. August 2016 5. August 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. August 2016 5. August 2016
Zmluva Eurovia SK a.s. 15. August 2016 15. August 2016
Ponuky uchádzačov Eurovia SK a.s. 5. August 2016 5. August 2016
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 5. August 2016 5. August 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 13. Október 2016 13. Október 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 3. 21. Jún 2016 21. Jún 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Júl 2016 22. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 2. 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2016 21. Jún 2016
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 5. August 2016 5. August 2016
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 5. August 2016 5. August 2016
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu - vybavenie 1. Jún 2016 1. Jún 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Júl 2016 15. Júl 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. August 2016 5. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Oblasť Bardejov, Oblasť Stará Ľubovňa a Oblasť Svidník 15. August 2016 15. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Oblasť Humenné, Oblasť Poprad a Oblasť Vranov nad Topľou 15. August 2016 15. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Oblasť Prešov 15. August 2016 15. August 2016
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 5. August 2016 5. August 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Máj 2016 24. Máj 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×