Obstarávanie

Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
271 660,00
Konečná suma(Bez DPH):
271 660,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch havarijných úsekov na ceste č. III/3128, III/3189 a II/554 pre oblasť Stará Ľubovňa, Prešov a Humenné v členení na tri časti, t.j. tri samostatné úseky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 6 87 760,00 Neuvedené EUR 13. September 2016 54735
Doprastav Asfalt, a.s. 5 85 000,00 Neuvedené EUR 13. September 2016 54736
Doprastav Asfalt, a.s. 5 98 900,00 Neuvedené EUR 13. September 2016 54737

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva III/3128 Litmanová 14. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708408/content/472979/download","filename":"28_4500_12VS_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Litmanová 14. September 2016 14. September 2016 []
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD 29-4400/12VS/2016 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720254/content/396166/download","filename":"D1 k 29_4400_12VS_2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. Marec 2018 16. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955085/content/735844/download","filename":"Suma skutočného plnenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463031/download","filename":"SP Rek. HU 2016 2.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463032/download","filename":"JED formular HAZ 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463033/download","filename":"tkp_0_vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463034/download","filename":"tkp_cast 6_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463035/download","filename":"TCS úsek 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463036/download","filename":"TCS úsek 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463037/download","filename":"TCS úsek 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463038/download","filename":"Priloha 8 usek3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463039/download","filename":"Priloha 8 usek3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463040/download","filename":"Príloha 8 usek2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463041/download","filename":"Priloha 8 usek1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463042/download","filename":"Priloha 8 usek1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463044/download","filename":"Príloha 8 usek1.Priepust DN 800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463045/download","filename":"Priloha 8 usek1Opevnenie brehu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463046/download","filename":"Priloha 8 usek 2.III-3189 PRIEPUST 006 ID 16841.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704415/content/798439/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Repejov 14. September 2016 14. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708407/content/472978/download","filename":"doprastav.Kopia ponuky Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia s.r.o. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704432/content/798451/download","filename":"cmr.rek.hav.úsekov-2.et.kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704429/content/798450/download","filename":"isk.2.etapaKritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA SP 12. Júl 2016 12. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688348/content/501488/download","filename":"OPRAVA SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Lipany-Lúčka 14. September 2016 14. September 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Júl 2016 12. Júl 2016 []
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708405/content/472958/download","filename":"skanska.PSK Repejov -Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica k splnenia podmienok účasti a zápisnica k splneniu požiadaviek 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704419/content/798442/download","filename":"Zápisnica podm.účasti a požiad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704419/content/798443/download","filename":"Prehľad dokladov splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704419/content/798444/download","filename":"Prehľad dokladov požiadavky.pdf"}]
Zmluva II/554 Repejov 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708412/content/472992/download","filename":"30_4200_12VS_2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704424/content/798447/download","filename":"Zápisnica z vyhod.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. August 2016 17. August 2016 []
Zmluva III/3189 Lipany-Lúčka 14. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708410/content/472990/download","filename":"29_4400_12VS_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704425/content/798448/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704435/content/798454/download","filename":"strabag.Kriteria 2.et 2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704421/content/798445/download","filename":"Záp z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708406/content/472966/download","filename":"Dopr.asf. Rek.ciest PSK-2.etapa_časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704427/content/798449/download","filename":"eurovia.2.etapa KRITERIA.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 4. Október 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711680/content/490149/download","filename":"zoznam subdod..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×