Obstarávanie

Zabezpečenie prepravy osôb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
60 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60410000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné poskytnutie služieb spojených so zabezpečením prepravy osôb a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRAVEL, a.s. 2 60 000,00 0% EUR 20. Apríl 2015 54513

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55917/content/27117/download","filename":"36 informácia § 44 ods.2 zákona.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Január 2015 31. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55899/content/27244/download","filename":"07 a SP SHŠO L.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55923/content/26819/download","filename":"Rámcová dohoda SHŠO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55932/content/27552/download","filename":"21 z2 O.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55932/content/27553/download","filename":"26 z2 O.2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55926/content/26999/download","filename":"Rámcová dohoda SHŠO.Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55926/content/27000/download","filename":"Rámcová dohoda SHŠO.Príloha č. 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. 01/2015 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55908/content/26855/download","filename":"302 § 49a ods. 1 písm. d) časť 1. zákona.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55905/content/26773/download","filename":"301 § 49a ods. 1 písm. c) zákona.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55929/content/27293/download","filename":"31 z1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL, a.s. 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55935/content/27615/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55902/content/27468/download","filename":"34 z3.K.01.04.2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 34 ods. 14 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55911/content/27016/download","filename":"11 § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55911/content/27017/download","filename":"11 § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/55920/content/27368/download","filename":"40 § 21 Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×