Obstarávanie

DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV S VYBAVENÍM


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Poliklinika
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
203 126,00
Konečná suma(Bez DPH):
188 450,00
Zaplatené:
92.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

Dodanie diagnostických prístrojov s vybavením: časť zákazky B 001: 1 ks modulárny databázový archivačný systém digitálnych snímok so serverom a záložným zdrojom - PACS (Picture Archiving and Communicatig System)systém, 1 ks CR (Computed Radiography) prístroj pre nepriamu digitalizáciu, 1 ks diagnostická stanica, 1 ks stĺpový digitálny RTG prístroj časť zákazky B 002: 1 ks ultrasonografický (USG) prístroj

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 4 198 000,00 20% EUR 16. November 2015 54384
WEGA - MS spol. s r.o. 4 28 140,00 20% EUR 16. November 2015 54385

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219839/content/99441/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219839/content/99442/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219860/content/99466/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk KRITÉRIUM- zverejnenie na profile.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219845/content/99194/download","filename":"Vysvetlenie TatraMed.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Inf.podľa § 136 ods. 9 časti OSTATNÉ 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219851/content/99289/download","filename":"INFO na PROFIL § 136ods.9 písm.c).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie "KRITÉRIUM" 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219848/content/99216/download","filename":"INO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o VO 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219842/content/99536/download","filename":"INO-2 §41 ods.1 OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Inf. podľa § 136 ods.9 písme e) 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219857/content/99392/download","filename":"INFO na PROFIL § 136 ods.9 písm. e).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Inf. podľa § 136 ods.9 písm. d) 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/219854/content/99332/download","filename":"INFO na PROFIL § 136 ods. 9 písm. d).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×