Obstarávanie

Jazykové vzdelávanie 2014


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
106 309,00
Konečná suma(Bez DPH):
81 000,00
Zaplatené:
76.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80580000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vzdelávanie zamestnancov verejného obstarávateľa v oblasti cudzích jazykov podľa jednotného európskeho referenčného rámca (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) v rozsahu výučby skupinová výučba a individuálna výučba pre nasledovné cudzie jazyky: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ORBIS PICTUS s.r.o. 11 81 000,00 0% EUR 29. Január 2015 52955

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_052016 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679415/content/457788/download","filename":"faktury_052016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194586/content/86862/download","filename":"faktury_112015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194580/content/294607/download","filename":"faktura_102015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_042016 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666129/content/539606/download","filename":"faktury_042016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_022016 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636488/content/602344/download","filename":"faktury_022016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194601/content/294611/download","filename":"Správa Jazykové vzdelávanie 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194577/content/294606/download","filename":"faktura_092015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194532/content/294593/download","filename":"1 obsah ponuky_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194532/content/294594/download","filename":"2 kritériá_SKRIVANEK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Centrum Jazykov, s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194547/content/87125/download","filename":"01_Supis dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194547/content/87126/download","filename":"02_Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294614/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 na profil - čiastková zápisnica č 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294615/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 - čiastková zápisnica č 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294616/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 - čiastková zápisnica č 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294617/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 - čiastková zápisnica č 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294618/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 - čiastková zápisnica č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294619/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 - čiastková zápisnica č 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294620/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194610/content/294621/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Jazykové vzdelávanie 2014 - čiastková zápisnica č 7.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194604/content/294612/download","filename":"Zapisnica z otvárania častí ponúk Ostatné jazykové vzdelávanie 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194604/content/294613/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk jazykove vzdelavanie 2014 Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PLUS Academia n.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194526/content/294590/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ReVA – Mgr. A. Škandíková 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194529/content/294591/download","filename":"Úvodná strana ponuky - časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194529/content/294592/download","filename":"20150130154736059.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194607/content/86703/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk 1 po otvorení časti Kritériá jazykové vzdelávanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194607/content/86704/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk 2 po otvorení časti Kritériá jazykové vzdelávanie č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194607/content/86705/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk č. 3 po otvorení časti Kritériá jazykové vzdelávanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194607/content/86706/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk č. 4 po otvorení časti Kritériá jazykové vzdelávanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194607/content/86707/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk jazykové vzdelávanie 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780295/content/588023/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Jazykové vzdelávanie 2014 .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Január 2015 30. Január 2015 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podmienok účasti 15. Júl 2014 15. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194550/content/87137/download","filename":"vysvetlenie podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780306/content/588084/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Ponuky uchádzačov EduPoint Language School, s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194541/content/86954/download","filename":"20150130155938674.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194562/content/294598/download","filename":"faktura_042015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRO EDUCATION International Language Education&Consulting Centre, s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194553/content/87151/download","filename":"Cast_Kriteria..pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_012016 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626167/content/791704/download","filename":"faktury_012016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Canadian Bilingual Institute, s.r.o 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194523/content/294589/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194556/content/294596/download","filename":"faktura_022015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194517/content/86638/download","filename":"súťažné podklady jazykove vzdelavanie 2014.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/769192/content/532253/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov International House Bratislava, s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194520/content/86685/download","filename":"Kriteria obsah dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194520/content/86686/download","filename":"Kriteria priloha A2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194595/content/294609/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Jazykové vzdelávanie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194565/content/294601/download","filename":"faktura_052015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194589/content/86939/download","filename":"faktury_122015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ANDREUS, s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194544/content/87096/download","filename":"Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194544/content/87097/download","filename":"20150130160514872.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194568/content/86813/download","filename":"faktura_062015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_032016 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/655340/content/460601/download","filename":"faktury_032016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LOKER, s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194538/content/86733/download","filename":"20150130152836457.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194559/content/294597/download","filename":"faktura_032015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ORBIS PICTUS s.r.o. 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194535/content/294595/download","filename":"Kriteria bez podpisu_final.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194592/content/86974/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Jazykove vzdelavanie 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194571/content/294602/download","filename":"faktura_072015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie podmienok účasti č. 2 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194583/content/86762/download","filename":"vysvetlenie podmienok účasti č. 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194574/content/294604/download","filename":"faktura_082015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×