Obstarávanie

Filter ochranný protichemický kombinovaný


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
122 200,00
Zaplatené:
97.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42514320-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Filter v spojení s celotvárovou ochrannou maskou musí zabezpečovať ochranu dýchacích orgánov jednotlivca

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ERIK JV s.r.o. 2 122 200,00 0% EUR 26. Február 2015 52691

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239776/content/105543/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239776/content/105544/download","filename":"Zápisnica po EA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239758/content/105316/download","filename":"Súťažné podklady - Filter ochranný protichemický kombinovaný - podlimitná zákazka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239773/content/105535/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponuk označených ako Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pyra spol. s r.o. 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239782/content/105551/download","filename":"Ponuka Pyra spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239770/content/105688/download","filename":"Zápisnica z posúdenie podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239764/content/105718/download","filename":"Správa podľa §21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ERIK JV s. r. o. 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239779/content/105682/download","filename":"Ponuka ERIK JV s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/239761/content/105521/download","filename":"Informacia o výsledku podľa §44.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×