Obstarávanie

Oprava strešnej krytiny administratívnej budovy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
42 335,00
Konečná suma(Bez DPH):
42 335,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45261000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava pozostáva z nasledovných úkonov: Demontáž a likvidácia starej strešnej krytiny vrátane strešných lát. Očistenie a namorenie jestvujúceho krovu. Dodávka a montáž strešných lát a podstrešnej fólie. Dodávka a montáž strešnej krytiny Bramac Reviva, farba antic Dodávka a montáž 14 kusov strešných výlezov. Dodávka a montáž snehovej zábrany. Výmena strešnej časti bleskozvodu. Dodávka a montáž klampiarskych prvkov bez odkvapov a samrín.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GIT, s.r.o. 3 50 802,00 20% EUR 13. Júl 2015 51640

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498604/content/847513/download","filename":"Preberaci protokol.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Ostatné 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498586/content/847499/download","filename":"Otváranie ponúk Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498589/content/847502/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498592/content/847505/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GIT s.r.o. 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498577/content/847485/download","filename":"Ponuka GIT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498574/content/847482/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAVES s.r.o. 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498598/content/847509/download","filename":"Ponuka DAVES.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť KRITÉRIA 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498583/content/847494/download","filename":"Otváravie ponúk - Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498580/content/847491/download","filename":"Faktura za opravu strechy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SH real s.r.o. 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498601/content/847510/download","filename":"Ponuka SH real.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×