Obstarávanie

Dodanie kombajnu s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
N - Lél, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
480 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
447 357,00
Zaplatené:
93.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16340000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejny obstaravatel pozaduje dodanie 1 ks kombajnu s prislusenstvom na zber obilnin. Technicka specifikacia je podrobne rozpisana v sutaznym podkladom cast B.1 Opis predmetu zakazky a v Prilohe c. 5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 447 357,00 0% EUR 10. September 2015 50774

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193156/content/295969/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193165/content/85799/download","filename":"Za´pisnica z otva´rania ponu´k - cˇastˇ Ostatne´- N-Le´l.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193165/content/85800/download","filename":"Za´pisnica z otva´rania - cˇastˇ Krite´ria- N-Le´l.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193138/content/295931/download","filename":"sutazne podklady N-Le´l.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193138/content/295932/download","filename":"navrh KZ N-Lel.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193168/content/85924/download","filename":"Za´pisnica z vyhodnotenia ponu´k- N-Le´l.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROSERVIS spol. s.r.o. 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/85996/download","filename":"Vyjadrenie ba´nk AGS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/85997/download","filename":"Vyhla´senie o zhode S600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/85998/download","filename":"Typove´ schva´lenie S600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/85999/download","filename":"Referencie - kombajny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/86000/download","filename":"Potvrdenie zo Su´du AGS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/86001/download","filename":"Ponuka - Ostatne´-N - Le´l.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193171/content/86002/download","filename":"Ponuka - Krite´ria -N - Le´l.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193159/content/295977/download","filename":"Odo^vodnenie N-Le´l.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193162/content/295979/download","filename":"Za´pisnica z posu´denia splnenia podmienok u´cˇasti-N-Le´l.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informacia §41 ods.1 Kriteria 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193153/content/295968/download","filename":"§41 Kriteria N-Lel, a.s..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193147/content/295967/download","filename":"N-Le´l faktura.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193174/content/85750/download","filename":"Spra´va o za´kazke N-Le´l.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295958/download","filename":"Sken.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295959/download","filename":"Sken 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295960/download","filename":"Sken 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295961/download","filename":"Sken 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295962/download","filename":"Sken 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295963/download","filename":"Sken 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193144/content/295964/download","filename":"Sken 6.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193150/content/85743/download","filename":"N-Le´l odovzdavaci´ protokol.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×