Obstarávanie

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská národná knižnica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 120,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 132,00
Zaplatené:
61.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85147000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - komplexné zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby ( ďalej len " PZS") vymedzenej zákonom č. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Healthcare a. s. 3 21 132,00 0% EUR 23. Október 2015 50484

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní - KRITÉRIÁ 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283389/content/126168/download","filename":"Informácia o otváraní - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283398/content/125950/download","filename":"2015022 Zápisnica PZS_otv.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283383/content/125940/download","filename":"2015022_SUTAZNE_PODKLADY PZS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283380/content/126066/download","filename":"Správa o zákazke PZS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TeamPrevent Santé s.r.o. 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283374/content/125889/download","filename":"Ponuka TeamPrevent Santé s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o vysvetľovaní podkladov 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283368/content/125916/download","filename":"Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov-1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEDCENTRUM, s.r.o. 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283377/content/125936/download","filename":"Ponuka Medcentrum, s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. November 2015 3. November 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283395/content/125978/download","filename":"Informácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Falck Healthcare a.s. 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283371/content/125938/download","filename":"06_Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283407/content/126010/download","filename":"2015022 Zápisnica PZS_KRIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283407/content/126011/download","filename":"2015022 Zápisnica PZS_HODNOT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní - OSTATNÉ 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283386/content/125952/download","filename":"Inf.o otváraní - OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283404/content/125946/download","filename":"2015022 Zápisnica PZS_PODM_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/283404/content/125947/download","filename":"2015022 Zápisnica PZS_PODM_2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×