Obstarávanie

Revitalizácia areálu spoločnosti Persson s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Persson s. r. o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
131 772,00
Konečná suma(Bez DPH):
124 899,00
Zaplatené:
94.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236210-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania sú stavebné práce na revitalizácii areálu spoločnosti Persson s.r.o. . Bude technicky zhodnotená stará rozbitá betónová plocha objektu o výmere uvedenej v technickej správe ktorá je prílohou k súťažným podkladom ktorá sa bude využívať ako ihrisko pre deti s rodinami so zabezpečením bezbariérového prístupu .Stavebné práce budú požadované v kvalite a v rozsahu platných noriem.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 124 899,00 0% EUR 28. Október 2015 50027

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55741/download","filename":"Priloha1 Výkaz výmer Persson Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55742/download","filename":"Copy of Priloha1 Výkaz výmer Persson areal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55743/download","filename":"Copy of Priloha1 Výkaz výmer Persson prístrešok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55744/download","filename":"Copy of Priloha1 Výkaz výmer Persson herné prvky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55745/download","filename":"Priloha2 Časovy vykaz Persson Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55746/download","filename":"Priloha2 Časovy vykaz Persson areál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55747/download","filename":"Priloha2 Časovy vykaz Persson prístrešok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113937/content/55748/download","filename":"Priloha2 Časovy vykaz Persson Herné prvky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55679/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55680/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55681/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55682/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55683/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55684/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113952/content/55685/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka7.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Február 2015 14. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113919/content/55093/download","filename":"Priloha3_Technicka sprava_Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113919/content/55094/download","filename":"SP areál Persson FF.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113928/content/55032/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113946/content/55204/download","filename":"Zmluva o dielo - cˇastˇ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113946/content/55205/download","filename":"Zmluva o dielo cˇastˇ 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Intersystem EU, s.r.o. 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55515/download","filename":"Intersystem EU_ponuka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55516/download","filename":"Intersystem EU_ponuka2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55517/download","filename":"Intersystem EU_ponuka3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55518/download","filename":"Intersystem EU_ponuka4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55519/download","filename":"Intersystem EU_ponuka5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55520/download","filename":"Intersystem EU_ponuka6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113922/content/55521/download","filename":"Intersystem EU_ponuka7.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113949/content/55257/download","filename":"Zápisnica_otváranie ostatné a splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Február 2015 14. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113934/content/55253/download","filename":"Priloha3_Technicka sprava_Final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113943/content/55041/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113940/content/55841/download","filename":"Vysvetlene otázok uchádzačov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113931/content/55149/download","filename":"Zápisnica_otváranie kritérií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PROSPEKT, s.r.o. 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113925/content/55780/download","filename":"Prospekt_ponuka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113925/content/55781/download","filename":"Prospekt_ponuka2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113925/content/55782/download","filename":"Prospekt_ponuka3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113925/content/55783/download","filename":"Prospekt_ponuka4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IZOTECH Group, spol. s.r.o. 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113955/content/55993/download","filename":"IZOTECH Group_ponuka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113955/content/55994/download","filename":"IZOTECH Group_ponuka2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113955/content/55995/download","filename":"IZOTECH Group_ponuka3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113955/content/55996/download","filename":"IZOTECH Group_ponuka5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/113955/content/55997/download","filename":"IZOTECH Group_ponuka4.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×