Obstarávanie

Modernizácia strojového vybavenia do vinohradu - PD Veľké Ludince


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
129 000,00
Zaplatené:
86.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16710000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je nákup strojového vybavenia do vinohradu. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 129 000,00 0% EUR 26. August 2014 48842

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov AGROSERVIS spol. s r.o. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164478/content/78837/download","filename":"SCAN CP AGROSERVIS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164472/content/78608/download","filename":"PM09N.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164475/content/78725/download","filename":"ZMLUVA AGROSERVIS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. C ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164457/content/78539/download","filename":"INV - nevylúčenie Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. D ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164460/content/287358/download","filename":"INV - nevylúčenie Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164445/content/78803/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164448/content/78986/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164454/content/287357/download","filename":"Správa podľa §21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164463/content/287359/download","filename":"Splnenie povinnosti podľa § 44 ods.2 - informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164451/content/79033/download","filename":"Zápisnice II_aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164451/content/79034/download","filename":"Zápisnice III_Záverečné vyhodnotenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164442/content/287354/download","filename":"Súťažné podklady - PD Veľké Ludince.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164442/content/287355/download","filename":"Technická špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164442/content/287356/download","filename":"Návrh zmluvy_PD Veľké Ludince.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164466/content/287360/download","filename":"Splnenie povinnosti podľa § 46 ods.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. E ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 28. Júl 2014 28. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/164469/content/287361/download","filename":"INV - prevzali oznámenia o výsledku VO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×