Obstarávanie

Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 461 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 455 374,00
Zaplatené:
42.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45342000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
6

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Predmet zákazky je rozdelený na šesť častí: 1. časť Diaľnica D2 Hranica SR/ČR Bratislava úsek Križovatka Lozorno Križovatka Lamač - obojstranne, 2. časť RC R1 Trnava Nitra, privádzač Nitra, 3. časť Diaľnica D2 , Bratislava Hranica SR/MR, Diaľnica D4 Hranica SR/A Križovatka s MK Jarovce, 4. časť Diaľnica D1 Ivachnová Liptovský Mikuláš, RC R3 Oravský podzámok Horná Lehota, 5. časť Diaľnica D1 Prešov - Budimír, 6. časť RC R4 Privádzač - Košice. Celková predpokladaná hodnota zákazky na jednotlivé časti predmetu zákazky: 1.časť: 828.000,00 € bez DPH, 2. časť:1.196.000,00 € bez DPH, 3. časť: 333.500,00- € bez DPH, 4.časť: 736.000,00 € bez DPH, 5.časť: 115.000,00 € bez DPH, 6.časť: 253.000,00 € bez DPH. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 344 400,00 0% EUR 9. September 2014 48386
Energy technologies, s.r.o. 7 459 840,00 0% EUR 9. September 2014 48387
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 151 154,00 0% EUR 9. September 2014 48388
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 6 347 900,00 0% EUR 9. September 2014 48389
Energy technologies, s.r.o. 9 48 080,00 0% EUR 9. September 2014 48390
Energy technologies, s.r.o. 8 104 000,00 0% EUR 9. September 2014 48391

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov KONŠTRUKTA, spol. s r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2014 17. September 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov KONŠTRUKTA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014
Ponuky uchádzačov OHL ŽS SK, a. s. - Ostatné 26. September 2014 26. September 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2014 17. September 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0339-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0342-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0339 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0339-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Zmluva Zmluva 28. September 2015 28. September 2015
Ponuky uchádzačov OHL ŽS SK, a. s. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0340-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie údajov vo výzve na predkladanie ponúk 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2014 17. Apríl 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2014 19. August 2014
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - 0statné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov Urban&Urban, s.r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Zmluva Zmluva 25. November 2015 25. November 2015
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Zápisnica Zápisnica 17. September 2014 17. September 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2014 17. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - Ostatné 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov KONŠTRUKTA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0341 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015
Ponuky uchádzačov Urban&Urban, s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0343-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0338-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0339-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0343-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0340-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0341-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0341-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0339 31. Január 2017 31. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0342-skutočne uhradené plenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0338-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×