Obstarávanie

Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 461 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 455 374,00
Zaplatené:
42.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45342000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
6

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Predmet zákazky je rozdelený na šesť častí: 1. časť Diaľnica D2 Hranica SR/ČR Bratislava úsek Križovatka Lozorno Križovatka Lamač - obojstranne, 2. časť RC R1 Trnava Nitra, privádzač Nitra, 3. časť Diaľnica D2 , Bratislava Hranica SR/MR, Diaľnica D4 Hranica SR/A Križovatka s MK Jarovce, 4. časť Diaľnica D1 Ivachnová Liptovský Mikuláš, RC R3 Oravský podzámok Horná Lehota, 5. časť Diaľnica D1 Prešov - Budimír, 6. časť RC R4 Privádzač - Košice. Celková predpokladaná hodnota zákazky na jednotlivé časti predmetu zákazky: 1.časť: 828.000,00 € bez DPH, 2. časť:1.196.000,00 € bez DPH, 3. časť: 333.500,00- € bez DPH, 4.časť: 736.000,00 € bez DPH, 5.časť: 115.000,00 € bez DPH, 6.časť: 253.000,00 € bez DPH. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 344 400,00 0% EUR 9. September 2014 48386
Energy technologies, s.r.o. 7 459 840,00 0% EUR 9. September 2014 48387
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 151 154,00 0% EUR 9. September 2014 48388
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 6 347 900,00 0% EUR 9. September 2014 48389
Energy technologies, s.r.o. 9 48 080,00 0% EUR 9. September 2014 48390
Energy technologies, s.r.o. 8 104 000,00 0% EUR 9. September 2014 48391

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov KONŠTRUKTA, spol. s r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573449/content/209650/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573449/content/209651/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208981/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208982/download","filename":"Návrh rámcovej dohody +príloha č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208983/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208984/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208985/download","filename":"Protokoly o skúškach a vyhlásenia o parametroch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208986/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208987/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208988/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208989/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573355/content/208990/download","filename":"Vyhlásenia zhody.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573340/content/208798/download","filename":"Správa o zákazke § 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573407/content/209246/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573407/content/209247/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573407/content/209248/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573407/content/209249/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573407/content/209250/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573407/content/209251/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573413/content/209330/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573413/content/209331/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573413/content/209332/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573413/content/209333/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573413/content/209334/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573413/content/209335/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573416/content/209315/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573416/content/209316/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573416/content/209317/download","filename":"časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573416/content/209318/download","filename":"časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573416/content/209319/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573416/content/209320/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KONŠTRUKTA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573443/content/210330/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573443/content/210331/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573443/content/210332/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573443/content/210333/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573443/content/210334/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209527/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209528/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209529/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209530/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209531/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209532/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209533/download","filename":"Vyhlásenie o zhode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573425/content/209534/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573467/content/209478/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573313/content/208779/download","filename":"ZM_2014_0342_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OHL ŽS SK, a. s. - Ostatné 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210193/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210194/download","filename":"Informácia o zodp. osobe na real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210195/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210196/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210197/download","filename":"Podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210198/download","filename":"Rámcová dohoda pre 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210199/download","filename":"Rámcová dohoda pre 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210200/download","filename":"Rámcová dohoda pre 3. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210201/download","filename":"Rámcová dohoda pre 4. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210202/download","filename":"Rámcová dohoda pre 5. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210203/download","filename":"Rámcová dohoda pre 6. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210204/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210205/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573452/content/210206/download","filename":"Vyhlásenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208807/download","filename":"SP Oplotenie D a RC - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208808/download","filename":"Príloha č.1 k SP Všeobecné informácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208809/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3-finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208810/download","filename":"Príloha č 3 k SP - Rozpočet - oplotenie D a RC - časť č. 1 až časť č. 6-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208812/download","filename":"Príloha č 3 k SP - Rozpočet - oplotenie D a RC - časť č. 1 až časť č. 6-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208813/download","filename":"Príloha č 3 k SP - Rozpočet - oplotenie D a RC - časť č. 1 až časť č. 6-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208814/download","filename":"Príloha č 3 k SP - Rozpočet - oplotenie D a RC - časť č. 1 až časť č. 6-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208815/download","filename":"Príloha č 3 k SP - Rozpočet - oplotenie D a RC - časť č. 1 až časť č. 6-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208816/download","filename":"Príloha č 3 k SP - Rozpočet - oplotenie D a RC - časť č. 1 až časť č. 6-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208817/download","filename":"Príloha č 2. 6 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208818/download","filename":"Príloha č 2. 5 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208819/download","filename":"Príloha č 2. 4 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208820/download","filename":"Príloha č 2. 2 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208821/download","filename":"Príloha č 2. 1 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573304/content/208822/download","filename":"Príloha č 2 .3 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209146/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209147/download","filename":"Kontaktná osoba pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209148/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209149/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209150/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209151/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209152/download","filename":"Špecifikácia časti prác - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209153/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209154/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209155/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573384/content/209156/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre bránky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573476/content/211167/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573476/content/211168/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573476/content/211169/download","filename":"časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573476/content/211170/download","filename":"časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573476/content/211171/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573476/content/211172/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573343/content/208828/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209252/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209253/download","filename":"Kontaktná osoba pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209254/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209255/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209256/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209257/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209258/download","filename":"Špecifikácia časti prác - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209259/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209260/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209261/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573387/content/209262/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre bránky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573461/content/209571/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573461/content/209572/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573461/content/209573/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573461/content/209574/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573461/content/209575/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209558/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209559/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209560/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209561/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209562/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209563/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209564/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573437/content/209565/download","filename":"Vyhlásenie o zhode.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209535/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209536/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209537/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209538/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209539/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209540/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209541/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573422/content/209542/download","filename":"Vyhlásenie o zhode.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573410/content/209263/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573410/content/209264/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573410/content/209265/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573410/content/209266/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573410/content/209267/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573410/content/209268/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0339-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795371/content/670416/download","filename":"ZM_2014_0339_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210107/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210108/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210109/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210110/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210111/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210112/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210113/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573431/content/210114/download","filename":"Vyhlásenie o zhode.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209291/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209292/download","filename":"Kontaktná osoba pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209293/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209294/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209295/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209296/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209297/download","filename":"Špecifikácia časti prác - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209298/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209299/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209300/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573390/content/209301/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre bránky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573440/content/209908/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573440/content/209909/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573440/content/209910/download","filename":"časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573440/content/209911/download","filename":"časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573440/content/209912/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573440/content/209913/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573393/content/209515/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573393/content/209516/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573393/content/209517/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573393/content/209518/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573393/content/209519/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573393/content/209520/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573404/content/210982/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573404/content/210983/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573404/content/210984/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573404/content/210985/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573404/content/210986/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573404/content/210987/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0342-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638666/content/654021/download","filename":"ZM_2014_0342_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0339 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573497/content/209635/download","filename":"ZM_2014_0339_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209583/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209584/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209585/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209586/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209587/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209588/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209589/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573428/content/209590/download","filename":"Vyhlásenie o zhode.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573485/content/212284/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573485/content/212285/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573482/content/212158/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573482/content/212160/download","filename":"Dokumenty pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573482/content/212163/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573482/content/212164/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573482/content/212165/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573482/content/212166/download","filename":"Všeob. inf. o uchádzačovi + inf. o kontaktnej osobe pre real. EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573396/content/209834/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573396/content/209835/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573396/content/209836/download","filename":"časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573396/content/209837/download","filename":"časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573396/content/209838/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573396/content/209839/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209420/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209421/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209422/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209423/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209424/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209425/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209426/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573419/content/209427/download","filename":"Vyhlásenie o zhode.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0339-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638639/content/653776/download","filename":"ZM_2014_0339_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573503/content/209634/download","filename":"DZM_2014_0343_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OHL ŽS SK, a. s. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573455/content/209576/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573455/content/209577/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573455/content/209578/download","filename":"časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573455/content/209579/download","filename":"časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573455/content/209580/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573455/content/209581/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0340-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638648/content/653835/download","filename":"ZM_2014_0340_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573399/content/210352/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573399/content/210353/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573399/content/210354/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573399/content/210355/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573399/content/210356/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573399/content/210357/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie údajov vo výzve na predkladanie ponúk 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573337/content/208782/download","filename":"Vysvetlenie údajov vo výzve.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2014 17. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573434/content/210177/download","filename":"Vysvetlenie-doplnenie SP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211027/download","filename":"Alpine - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211028/download","filename":"Alpine - úspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211029/download","filename":"Energy - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211030/download","filename":"Energy - úspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211031/download","filename":"EUROVIA - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211032/download","filename":"HASTRA - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211033/download","filename":"Konštrukta - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211034/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211035/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211036/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 3. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211037/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 4. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211038/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 5. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211039/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 6. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211040/download","filename":"REKOS TT - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211041/download","filename":"STRABAG - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211042/download","filename":"TRIS - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211043/download","filename":"Urban - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573500/content/211044/download","filename":"Združenie OHL ŽS - neúspešný - FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - 0statné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573458/content/209861/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573458/content/209862/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573458/content/209863/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573458/content/209864/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573458/content/209865/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573509/content/209652/download","filename":"ZM_2014_0338_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573464/content/209672/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573464/content/209673/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573464/content/209674/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573464/content/209675/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573464/content/209676/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Urban&Urban, s.r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210147/download","filename":"Certifikát - betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210148/download","filename":"Informácie o kontaktnej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210149/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210150/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210151/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210152/download","filename":"Špecifikácia časti prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210153/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210154/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210155/download","filename":"Vyhlásenie o zhode - trubky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573488/content/210156/download","filename":"Vyhlásenie zhody - betón.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573506/content/209677/download","filename":"DZM_2014_0340_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573512/content/209667/download","filename":"ZM_2014_0339_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573310/content/208775/download","filename":"ZM_2014_0340_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573307/content/208832/download","filename":"ZM_2014_0341_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573316/content/208783/download","filename":"ZM_2014_0343_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Zápisnica Zápisnica 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573349/content/208851/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573349/content/208852/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573346/content/208824/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573346/content/208825/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209016/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209017/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209018/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209019/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209020/download","filename":"Protokoly o skúške a vyhlásenia o parametroch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209021/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209022/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209023/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209024/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573352/content/209025/download","filename":"Vyhlásenia zhody.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208969/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208970/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + prílohy č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208971/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208972/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208973/download","filename":"Protokoly o skúške a vyhlásenia o parametroch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208974/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208975/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208976/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208977/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573358/content/208978/download","filename":"Vyhlásenia zhody.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573372/content/208901/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573372/content/208902/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573372/content/208903/download","filename":"časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573372/content/208904/download","filename":"časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573372/content/208905/download","filename":"časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573372/content/208906/download","filename":"časť 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210052/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210053/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210054/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210055/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210056/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210057/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210058/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210059/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573367/content/210060/download","filename":"Vyhlásenie zhody.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209490/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209491/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209492/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209493/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209494/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209495/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209496/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209497/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573364/content/209498/download","filename":"Vyhlásenie zhody.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 4 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209206/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209207/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209208/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209209/download","filename":"Prospekt paliva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209210/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209211/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209212/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209213/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573361/content/209214/download","filename":"Vyhlásenia zhody.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 2 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209444/download","filename":"Čestné vyhlásenie (subdodávateľ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209445/download","filename":"Kontaktná osoba pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209446/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209447/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209448/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209449/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209450/download","filename":"Špecifikácia časti prác (subdodávateľ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209451/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209452/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209453/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573378/content/209454/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre bránky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 1 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209135/download","filename":"Čestné vyhlásenie subdodávateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209136/download","filename":"Kontaktná osoba pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209137/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209138/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209139/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209140/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209141/download","filename":"Špecifikácia časti prác (subdodávateľ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209142/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209143/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209144/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573375/content/209145/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre bránky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. - Ostatné - časť 3 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209087/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209088/download","filename":"Kontaktná osoba pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209089/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209090/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209091/download","filename":"Prospekt pletiva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209092/download","filename":"Protokol o skúške.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209093/download","filename":"Špecifikácia časti prác - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209094/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209095/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209096/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre betón.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573381/content/209097/download","filename":"Vyhlásenie o zhode pre bránky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - Ostatné 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210435/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210436/download","filename":"Inf. o kontaktnej osobe per realizáciu EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210437/download","filename":"Krycí list - identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210438/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210439/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210440/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210441/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210442/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210443/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210444/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210445/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210446/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573473/content/210448/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KONŠTRUKTA, spol. s r.o. - Ostatné - časť 6 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573446/content/209510/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573446/content/209511/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573446/content/209512/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573446/content/209513/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573446/content/209514/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REKOS TT, s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573470/content/209640/download","filename":"časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573470/content/209641/download","filename":"časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573470/content/209642/download","filename":"časť 3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0341 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573494/content/209611/download","filename":"ZM_2014_0341_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Urban&Urban, s.r.o. - Kritériá 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573491/content/210234/download","filename":"časť 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - Ostatné - časť 5 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573479/content/211772/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573479/content/211773/download","filename":"Dokumenty pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573479/content/211774/download","filename":"Návrh rámcovej dohody + príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573479/content/211775/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573479/content/211776/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573479/content/211777/download","filename":"Všeob. inf. o uchádzačovi + inf. o kontaktnej osobe pre real. EA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0343-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960779/content/758213/download","filename":"ZM_2014_0343_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0338-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960796/content/758353/download","filename":"ZM_2014_0338_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0339-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960775/content/758193/download","filename":"ZM_2014_0339_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0343-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638669/content/654036/download","filename":"ZM_2014_0343_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0340-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960792/content/758346/download","filename":"ZM_2014_0340_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0341-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638660/content/653959/download","filename":"ZM_2014_0341_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0341-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960789/content/758322/download","filename":"ZM_2014_0341_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0339 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774360/content/560481/download","filename":"ZM_2014_0339_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0342-skutočne uhradené plenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960784/content/758313/download","filename":"ZM_2014_0342_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0338-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638630/content/653691/download","filename":"ZM_2014_0338_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×