Obstarávanie

PREKRYTIE SILÁŽNEHO ŽĽABU – SKLAD CIBULE_Bašta


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bašta Delux, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
722 393,00
Konečná suma(Bez DPH):
705 842,00
Zaplatené:
97.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213221-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebné úpravy silážneho žľabu na sklad cibule, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INPEK, s.r.o. 2 705 842,00 0% EUR 25. November 2014 47560

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175425/content/81229/download","filename":"info o vyh.ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81787/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81788/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81789/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81790/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81791/download","filename":"VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81792/download","filename":"SO 03 dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81793/download","filename":"SO 03 sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81794/download","filename":"SO 03 SU´HRNNA TECHNICKA´ SPRA´VA 0813.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81795/download","filename":"SO-03 PREDNA´ SRANA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81796/download","filename":"SO03 - B01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81797/download","filename":"SO03 A02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81798/download","filename":"SO03 A03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81799/download","filename":"SO03 A04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81800/download","filename":"SO03 A05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81801/download","filename":"SO03 A06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81802/download","filename":"SO03 A07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81803/download","filename":"SO03 A08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81804/download","filename":"SO03 A09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81805/download","filename":"SO03 AB VNUT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81806/download","filename":"SO03 AB VONK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81807/download","filename":"C_so 03 e-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81808/download","filename":"Pp-dvor so-03 silaz zlab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81809/download","filename":"so 03 e-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81810/download","filename":"so 03 e-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81811/download","filename":"so 03 e-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81812/download","filename":"Tl-dvor so-03 silaz zlab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81813/download","filename":"Tsp- so 03 surany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81814/download","filename":"SO03 - M01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81815/download","filename":"SO03 - M02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81816/download","filename":"SO03 - M03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81817/download","filename":"SO03 - M04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81818/download","filename":"SO03 - M05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81819/download","filename":"SO03 - M06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81820/download","filename":"SO03 M VNUT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81821/download","filename":"SO03 M VONK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81822/download","filename":"SO 03 Po 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81823/download","filename":"SO 03 Po 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81824/download","filename":"SO 03 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81825/download","filename":"SO-03 ZTI Model (01).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81826/download","filename":"SO-03 ZTI Model (02).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81827/download","filename":"SO-03 ZTI Model (03).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81828/download","filename":"SP 3A-9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81829/download","filename":"SP 8A-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81830/download","filename":"SQ 1-35.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/175422/content/81831/download","filename":"TS farm-Weber SO-03_ZTI.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×