Obstarávanie

Výber poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
27 528,00
Zaplatené:
70.58%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85100000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa Pracovnej zdravotnej služby (ďalej PZS), ktorý je zameraný na činnosti týkajúce sa dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Healthcare a. s. 2 27 528,00 0% EUR 14. Január 2015 45334

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktúry za 1. polrok 2016 19. Júl 2016 19. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691654/content/515727/download","filename":"fa_01012016_30062016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932321/content/725728/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia_2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537355/content/194181/download","filename":"Zápisnica z posúdenia spl. podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537355/content/194182/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek_1 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537355/content/194183/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek_2 .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537334/content/194206/download","filename":"plnenie_mesiace03_04_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537334/content/194207/download","filename":"plnenie_mesiace05_06_07_08_10_2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537328/content/194060/download","filename":"Zml_o_poskyt_zdravot_sluzby_FalckHealthcare.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537325/content/194014/download","filename":"SP_PZS_zaslanie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Január 2015 20. Január 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537364/content/194180/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537337/content/194284/download","filename":"plnenie_mesiace_10_11_12.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765508/content/505513/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Falck Healthcare, a.s 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537358/content/194044/download","filename":"CP_Falck Healthcare a.s.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537352/content/194115/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk .pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie k súťažným podkladom 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537343/content/194005/download","filename":"vysvetlenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie k súťažných podkladom 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537346/content/194038/download","filename":"vysvetlenie_pokračovanie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537361/content/194114/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537340/content/194322/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/537349/content/194057/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×