Obstarávanie

Dodávka „Univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu“ pre potreby nemocnice v Leviciach.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
155 040,00
Konečná suma(Bez DPH):
129 200,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111600-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks univerzálneho celotelového priameho RTG kompletu pre rádiologické oddelenie nemocnice v Leviciach. Podrobný opis predmetu zákazky je predmetom prílohy č. 1 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 1 129 200,00 0% EUR 1. December 2014 44491

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. December 2014 10. December 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52027/content/27460/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52030/content/26963/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu final verzia § 46- 2 na PZ RTG prístroj.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Medixray, s.r.o. 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52042/content/27550/download","filename":"Ponuka časť Ostatné.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52042/content/27551/download","filename":"Ponuka časť Kritériá.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52012/content/27451/download","filename":"Protokol o odovzdaní do užívania.PDF"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 10. December 2014 10. December 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52024/content/27314/download","filename":"Dodávka RTG kompletu pre NsP n.o. ZZ Levice final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52045/content/27614/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52036/content/26982/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časti označenej Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52033/content/26974/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52021/content/27062/download","filename":"Faktúra č.150002 a DL k faktúre.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52018/content/26965/download","filename":"Preberací protokol čiastkový.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52039/content/27153/download","filename":"Zápisnica z verejného otvárania časti ponúk označenej Kritériá.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52039/content/27154/download","filename":"Zápisnica o úplnom vyhodnotení častí ponúk označenej slovom Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×