Obstarávanie

Kity na izoláciu RNA, TaqMan sondy a mastermix, špecifická protilátka proti ľudskému surfaktantovému proteínu A, kultivačné médium pre A549 bunky, ELISA kit pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 870,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kit na izoláciu totálnej RNA: Monarch kit zahŕňa všetky kroky od lýzy bunky, cez odstránenie gDNA až purifikáciu totálnej RNA, , obsahuje protection reagent, DNAseI, Proteinase K a kolónkz na odstránenie gDNA, efektívne purifikuje totálnu RNA, vrátane malé RNA < 200 nt, umožňuje izoláciu RNA z biologických vzoriek, krvi, cicavčích tkanív, purifikovaná RNA je vysokej kvality – A260/280 a A260/230 pomer ≥ 1,8 a je vhodná na qPCR/RT-qPCR, cDNA syntézu/RT-PCR a RNAseq, kit je validovaný na izoláciu RNA z HEK 293 buniek, HeLa buniek, NIH 3T3 buniek.; 2. Požadujeme doručenie v podmienkach odporúčaných výrobcom (napr. T2010, New England Biolabs)*

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: alebo ekvivalent

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Monarch kit na izoláciu celkovej RNA , balenie na 10 izolácií - 1 balenie, Jednotka: balenie na 10 izolácií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×