Obstarávanie

Nákup farmaceutického komprimátora prášku (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
BIOMIN, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
364 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
364 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks farmaceutického komprimátora prášku. Podrobný opis požadovaného zariadenia je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Assist Solutions s.r.o. 2 364 999,00 Neuvedené EUR 5. November 2018 236975