Obstarávanie

Komunikačné prepojenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 415,83
Zaplatené:
32.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64214400-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
v zmysle OF
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Služba umožňuje komunikačné prepojenie bodov; Prepojované body môžu byť rozmiestnené ľubovoľne v rámci územia SR; Komunikačné rozhranie služby je FastEthernet alebo GigaEthernet; Služba musí umožniť vzájomne prepojiť minimálne dva body; Služba musí umožniť vzájomne prepojiť maximálne 200 bodov; Minimálna dátová prenosová rýchlosť prepojenia je 100Mbit/s; Maximálna dátová prenosová rýchlosť prepojenia bez zmeny HW(konfiguračným zásahom) je 400Mbit/s; Služba musí mať charakter L2 podľa modelu OSI; Služba musí umožňovať vytváranie a transparentný prenos VLAN; Minimálny počet VLAN ktoré je možné v rámci služby prenášať je 1000; Služba musí byť v každom bode ukončená smerovačom; Je požadovaný smerovač CISCO 3925; Požadovaná dostupnosť služby pre každý bod je 99,4%; Požadovaná doba zriadenia služby je max 10 pracovných dní od zadania adresy alebo GPS súradníc bodu; Požadovaná dĺžka poskytovania služby je 12 mesiacov; Cena zahŕňa poplatok za pripojenie bodov vrátane všetkých potrebných nákladov na HW, prevádzku, odstraňovanie porúch a dopravu; Poskytovateľ služby je povinný preukázať že k službe poskytuje nepretržitý dohľad funkčnosti služby a odstraňovanie porúch služby; Poskytovateľ služby je povinný preukázať že dohľad funkčnosti služby a odstraňovanie porúch služby zabezpečuje vlastnými zamestnanccami; Poskytovateľ služby je povinný preukázať že službu poskytuje na vlastných zariadeniach; Poskytovateľ služby je pri je odovzdaní do používania preukázať že pre je poskytovanie splnil všetky zákonné požiadavky a má všetky potrebné súhlasy a povolenia; Poskytovateľ služby predloží pri odovzdaní služby do jej používania merací a odovzdávací protokol k službe

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 2 6 499,00 20% EUR 5. November 2018 251743

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×