Obstarávanie

Hydinové výrobky II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 193,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 916,66
Zaplatené:
60.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15131500-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na priamu konzumáciu; na varenie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: trvanlivosť:, Hodnota / charakteristika: minimálne 15 dní od dodania tovaru; Technické vlastnosti: množstvo:, Hodnota / charakteristika: jednotlivé časti uvedené v popise predmetu obstarávania tvoria maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva V. hlava tretej časti PK SR upravujúca mäsové výrobky.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: položka č. 1 - hydinové párky - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 60 %, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 2 - hydinová sekaná - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 30%, kuracieho mäsa min. 20%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 3 - jemná saláma hydinová - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 45%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 4 - točená kuracia saláma - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 60%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: položka č. 5 - desiatová kuracia saláma - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 50%, kuracieho mäsa min. 5%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: položka č. 6 - šalátová saláma hydinová - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 55%, kuracieho mäsa min. 2%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: položka č. 7 - hydinová tlačenka, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: položka č. 8 - kuracia šunka - obsah mäsa min. 50%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: položka č. 9 - kuracia šunka - obsah mäsa min. 90%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny 4 9 500,00 20% EUR 22. Október 2018 251693

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×