Obstarávanie

Nákup RTG skenera batožiny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 665,97
Zaplatené:
37.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38581000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

RTG zariadenie pre kontrolu príručnej batožiny návštev a iných osôb

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.inšpekčný tunel, Hodnota / charakteristika: min. rozmer 600x400 mm; Technické vlastnosti: 2.penetrácia ocele, Hodnota / charakteristika: min. 27 mm; Technické vlastnosti: 3.minimálne rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: 1.0 mm Horizontal, 1.0 mm Vertical; Technické vlastnosti: 4.zaťažiteľnosť dopravného pásu, Hodnota / charakteristika: min. 100 kg a vyššie; Technické vlastnosti: 5.wire rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: 38 AWG a vyššie; Technické vlastnosti: 6.monitor, Hodnota / charakteristika: min. rozmer 17" LCD; Technické vlastnosti: PRÍSLUŠENSTVO, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.vstupný valčekový stolík kompatibilný s dodávaným zariadením, Hodnota / charakteristika: min. dĺžka 0,5 m; Technické vlastnosti: 8.výstupný valčekový stolík kompatibilný s dodávaným zariadením, Hodnota / charakteristika: min. dĺžka 0,5 m; Technické vlastnosti: SLUŽBY SPOJENÉ S DODANÍM, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. dodanie na miesto určenia vrátane manipulácie (bezbariérový vstup), vybalenia z ochranného obalu, odvoz a likvidácia ochranného obalu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10.Uvedenie do prevádzky, Hodnota / charakteristika: inštalácia na finálnom mieste používania, nastavenie, otestovanie; Technické vlastnosti: 11.Skúška "stability zdroja ionizujúceho žiarenia", Hodnota / charakteristika: "vstupná kontrola žiarenia" vrátane vystavenia protokolu o takejto skúške; Technické vlastnosti: 12.Zaškolenie obsluhy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.Pravidelná servisná prehliadka počas doby záruky, Hodnota / charakteristika: á 6 mesiacov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: RTG zariadenie pre kontrolu príručnej batožiny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HDSecurity s.r.o. 3 19 999,17 20% EUR 28. September 2018 234501

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×