Obstarávanie

Zametací stroj s odsávaním


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nitra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
256 680,00
Konečná suma(Bez DPH):
173 263,89
Zaplatené:
67.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144400-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmet zákazky bude využívaný na čistenie a údržbu miestnych komunikácií v správa kupujúceho.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kategória vozidla, Hodnota / charakteristika: PS - pracovný stroj samohybný; Technické vlastnosti: Vozidlo musí biť nové a nepoužité, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zametacie agregáty, Hodnota / charakteristika: Vpredu pred prednou nápravou; Technické vlastnosti: Výplet kief Jednoducho vymeniteľné, Hodnota / charakteristika: jednotlivé zväzky na tanieri; Technické vlastnosti: Riadenie vozidla, Hodnota / charakteristika: pravostranné; Technické vlastnosti: Pojazd, Hodnota / charakteristika: hydrostatický; Technické vlastnosti: Nápravy / pohon, Hodnota / charakteristika: Obe nápravy riaditeľné - zadná vypínateľná / pohon zadnejnápravy; Technické vlastnosti: Brzdy, Hodnota / charakteristika: Hydraulické dvojokruhové kotúčové na oboch nápravách; Technické vlastnosti: Jeden motor pre pojazd a pohon pracovných agregátov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: sacia hubica, Hodnota / charakteristika: ťahaná, umiestnená pred prednou nápravou, vyrobená z nerezovej ocele; Technické vlastnosti: sací ventilátor, Hodnota / charakteristika: integrovaný v zásobníku na nečistoty, umiestnený v hornejčasti zásobníka na nečistoty; Technické vlastnosti: Prídavná sacia hadica, Hodnota / charakteristika: umiestnená z boku na zásobníku pre nečistoty; Technické vlastnosti: Použité materiály odolné voči korózii, Hodnota / charakteristika: Kabína, nádrž na čistú vodu, zásobník na nečistoty, saciahubica; Technické vlastnosti: Kamera, Hodnota / charakteristika: pre sledovania priestoru za vozidlom; Technické vlastnosti: výbava stoja, Hodnota / charakteristika: klimatizovaná kabína; Technické vlastnosti: Ovládací panel, Hodnota / charakteristika: s prehľadnou obrazovkou, poskytujúcou vodičovi všetky informácie a upozornenia. S indikáciou: rýchlosti vozidla, otáčky motora, prevádzkové hodiny, zametacie hodiny, zásoba vody,  aktivované agregáty; Technické vlastnosti: Ovládací panel (minimálne výstrahy), Hodnota / charakteristika: nedostatok hydraulického oleja, prekročenieteploty hydraulického oleja, vysoký tlak motorového oleja,vysoká teplota chladiacej kvapaliny, nedostatok skrápacejvody; Technické vlastnosti: Kontrolné okienko v podlahe kabíny, Hodnota / charakteristika: Pre priamy výhľad na saciu hubicu; Technické vlastnosti: vyhotovenie stroja, Hodnota / charakteristika: Vozidlo ako celok nie výmenná nadstavba; Technické vlastnosti: Farba, Hodnota / charakteristika: RAL 2011; Technické vlastnosti: Certifikát PM10 / PM2.5, Hodnota / charakteristika: v súlade s EN 15429-3; Technické vlastnosti: Certifikát potvrdený výrobcom pracovného stroja pre:, Hodnota / charakteristika: Objem zásobníka na nečistoty v súlade s EN 15429, Emisiehluku, Spotreba podľa EN 15429-2

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Výkon motora, Jednotka: HP, Minimum: 160, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Emisná trieda, Jednotka: EURO, Minimum: 6D, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zdvihový objem motora, Jednotka: cm3, Minimum: 4400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dĺžka vozidla, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 6200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šírka vozidla, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 1800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výška vozidla, Jednotka: mm, Minimum: 2500, Maximum: 2800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rázvor vozidla, Jednotka: mm, Minimum: 2200, Maximum: 2500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Najväčšia prípustná celková hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 10500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem zásobníka/nádrže na čistú vodu - bez prídavnej nádrže, Jednotka: l, Minimum: 850, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pracovná rýchlosť, Jednotka: km/h, Minimum: 15, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prepravná rýchlosť, Jednotka: km/h, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výška vysýpania zásobníka na nečistoty, Jednotka: mm, Minimum: 930, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem zásobníka na nečistoty z nerezovej ocele podľa EN 15429, Jednotka: m3, Minimum: 5,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Uhol vyklopenia zásobníka na nečistoty, Jednotka: °, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon ventilátora, Jednotka: m3/hod, Minimum: 20000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plocha oddeľovacieho nerezového sita, Jednotka: m2, Minimum: 4,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Priemer kief, Jednotka: mm, Minimum: 900, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šírka zametania s dvomi bočnými kefami, Jednotka: mm, Minimum: 2200, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šírka zametania s tromi kefami, Jednotka: mm, Minimum: 3100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: posuv bočných kief a sacej hubice do oboch strán, Jednotka: mm, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prídavná sacia hadica - dĺžka, Jednotka: mm, Minimum: 4500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prídavná sacia hadica - priemer, Jednotka: mm, Minimum: 150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Priemer sacej šachty, Jednotka: mm, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šírka sacej hubice, Jednotka: mm, Minimum: 800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výstražné osvetlenie - maják, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet skrápacích trysiek na jednej zametacej kefe, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Palivová nádrž, Jednotka: l, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hladina hluku na sedadle vodiča pri práci, Jednotka: dBA, Minimum: , Maximum: 71, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hladina hluku pri práci v okolí pracovného stroja, Jednotka: dBA, Minimum: , Maximum: 102, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spotreba paliva podľa, Jednotka: l/MTH, Minimum: , Maximum: 6,5, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. 5 207 916,67 20% EUR 3. December 2020 293074

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×