Obstarávanie

Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
117 860,00
Konečná suma(Bez DPH):
117 860,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35331500-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je kúpa streliva do ručných strelných zbraní pre potreby Finančného riaditeľstva SR,Kriminálneho úradu Finančnej správy, Colných úradov vrátane dodania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi Neuvedený celkový počet ponúk 117 860,00 Neuvedené EUR 17. Júl 2020 287688

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. August 2018 30. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026686/content/809705/download","filename":"§52 - ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043778/content/830749/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Pal.Van., s.r.o. 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012422/content/890718/download","filename":"Ponuka uchádzača Pal.Van, s.r.o. 1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012422/content/890719/download","filename":"Ponuka uchádzača Pal.Van, s.r.o. 2.časť.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012421/content/890717/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044846/content/815847/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - uspel.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012191/content/890714/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026063/content/809085/download","filename":"Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012192/content/890715/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009118/content/830747/download","filename":"Súťažné podklady - Strelivo do rucnych strelnych zbrani pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda 3. December 2018 3. December 2018 []
Zmluva Rámcová dohoda 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010982/content/888300/download","filename":"Rámcová dohoda č. 96578_2018 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ERIK JV s.r.o. a HUNTER CLUB, s.r.o. - skupina dodávateľov 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012425/content/890729/download","filename":"Ponuka uchádzača ERIK JV s.r.o. a HUNTER CLUB, s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012430/content/890740/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ - Dodatok č.1 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022135/content/908484/download","filename":"Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 96578_2018 na dodanie streliva do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ - CRZ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039705/content/830748/download","filename":"§52 - kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×