Obstarávanie

"Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
453 104,00
Konečná suma(Bez DPH):
453 104,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214220-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia praktického vyučovania SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 10 453 104,00 Neuvedené EUR 31. August 2020 285441

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108058/content/1091528/download","filename":"ZoD_2020_0333.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108080/content/1091563/download","filename":"TSK07_Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Odkaz na súťažné podklady v SW JOSEPHINE 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085108/content/1045059/download","filename":"TSK07_Odkaz_na_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 10 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108079/content/1091562/download","filename":"10_Izotech.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 7 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108074/content/1091552/download","filename":"7_Kvassay.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108086/content/1091575/download","filename":"8_2_Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108082/content/1091567/download","filename":"TSK07_Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 3 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108068/content/1091546/download","filename":"3_Stavomal.png"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108066/content/1091544/download","filename":"1_Metrostav.png"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 4 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108071/content/1091549/download","filename":"4_Nvosedlik.png"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108081/content/1091564/download","filename":"TSK07_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108081/content/1091565/download","filename":"TSK07_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Kriteria_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108081/content/1091566/download","filename":"TSK07_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Poziadavky_na_predmet_zakazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 9 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108077/content/1091557/download","filename":"9_CS_ponuka.jpg"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 8 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108076/content/1091556/download","filename":"8_GIT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Júl 2020 15. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100369/content/1076172/download","filename":"6_1_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 5 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108072/content/1091550/download","filename":"5_Ponuka_Stavokomplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 6 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108073/content/1091551/download","filename":"6_SOAR.png"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 2 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108067/content/1091545/download","filename":"2_MPI.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×