Obstarávanie

Rekonštrukcia mostov v okresoch Prešov, Bardejov, Stropkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 537 712,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 537 710,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221100-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov v rámci PSK. Mostné objekty sú v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v člení na 4 časti: Časť 1 - Rekonštrukcia mosta č.3179-004 Veľký Šariš Časť 2 - Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188-002 Časť 3-Rekonštrukcia mosta 3509-002 most cez rieku Topľa za obcou Marhaň Časť 4 -Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 9 686 515,00 Neuvedené EUR 28. August 2020 285310
Doprastav Asfalt, a.s. 6 372 116,00 Neuvedené EUR 28. August 2020 285309
IZOLEX BAU s.r.o. 8 210 640,00 Neuvedené EUR 28. August 2020 285308
IZOLEX BAU s.r.o. 11 268 439,00 Neuvedené EUR 28. August 2020 285307

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods.2 zák.č.343/2015 Z.z. 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107259/content/1089561/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Podrobný výkaz výmer časť 1 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098086/content/1071749/download","filename":"Oprava_Podrobný výkaz výmer časť.1.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Zadanie/rozpočet stavby časť 1 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098090/content/1071757/download","filename":"Oprava_Zadanie_Rozpočet stavby časť 1.xlsx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Jún 2020 8. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065628/download","filename":"časť 1 - Zmluva o dielo V.Šariš.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065629/download","filename":"časť 2 - Zmluva o dielo Rožkovany.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065630/download","filename":"časť 3 - Zmluva o dielo Marhaň.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065631/download","filename":"časť 4 - Zmluva o dielo most Stropkov.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065632/download","filename":"Príloha 4_Zadanie_Rozpočet stavby časť 1.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065633/download","filename":"Príloha 4_Zadanie_Rozpočet stavby časť 2.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065634/download","filename":"Príloha 4_Zadanie_Rozpočet stavby časť 3.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065635/download","filename":"Príloha 4_Zadanie_Rozpočet stavby časť 4.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065636/download","filename":"Príloha 5_PD_Most V.Šariš.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065637/download","filename":"Príloha 6_PD most Rožkovany .rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065638/download","filename":"Príloha 7 PD -Most za obcou Marhaň.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065639/download","filename":"Príloha 8_PD-Most za mestom Stropkov.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065640/download","filename":"Priloha č.1 - JED.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065641/download","filename":"Príloha č.2-Návrh na plnenie kritéria časť.1-4.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065642/download","filename":"Príloha č.3- Zoznam subdodávateľov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094965/content/1065643/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY- časť 1-4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov - 30.6.2020 30. Jún 2020 30. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097946/content/1071501/download","filename":"Oprava2SP_21651WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Podrobný výkaz výmer 12. Jún 2020 12. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095610/content/1067122/download","filename":"Rek.mosta 3509_002 - popisovník položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095610/content/1067123/download","filename":"Rek.mosta č.3179_004-popisovník položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095610/content/1067124/download","filename":"Rek.mosta Rožkovany 3188_002-popisovník položiek.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Zadanie/rozpočet stavby časť 2 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098091/content/1071758/download","filename":"Oprava_Zadanie_Rozpočet stavby časť 2.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106906/content/1088886/download","filename":"SKANSKA-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106910/content/1088890/download","filename":"CMR-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106899/content/1088872/download","filename":"DSBJ-časť 2 -upravená ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Zadanie/rozpočet stavby časť 3 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098092/content/1071760/download","filename":"Oprava_Zadanie_Rozpočet stavby časť 3.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106916/content/1088901/download","filename":"EUROVIA-2.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106905/content/1088885/download","filename":"Doprastav-4.časť upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106922/content/1088907/download","filename":"METROSTAV DS-3.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106902/content/1088882/download","filename":"Doprastav-1.časť-upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106770/content/1088628/download","filename":"STRABAG 1.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106793/content/1088648/download","filename":"Colas-4.časť upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106917/content/1088902/download","filename":"EUROVIA-3.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre Časť 1-4 12. August 2020 12. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104310/content/1083265/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106778/content/1088634/download","filename":"SWIETELSKY-3.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106782/content/1088638/download","filename":"IZOLEX BAU-1.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106901/content/1088881/download","filename":"DSBJ-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106791/content/1088646/download","filename":"COLAS-3.časť-upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106903/content/1088883/download","filename":"Doprastav-2.časť-upravená ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 426170.pdf 12. Jún 2020 2. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095609/content/1072544/download","filename":"Odpovede na otázky VO 426170.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106913/content/1088899/download","filename":"EUROVIA-1.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov - 30.6.2020 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098078/content/1071738/download","filename":"Oprava3 SP_21651WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Príloha4 ZADANIE/rozpočet stavby časť 2 30. Jún 2020 30. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097950/content/1071505/download","filename":"OPRAVA_Príloha4_Zadanie_Rozpočet stavby_Časť2.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov - 23.6.2020 23. Jún 2020 23. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096983/content/1069699/download","filename":"Oprava1 SP_21651WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Podrobný výkaz výmer časť 3 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098088/content/1071751/download","filename":"Oprava_Podrobný výkaz výmer_časť 3.xls"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106928/content/1088913/download","filename":"SMS-2.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke SO 03_02_Zaisťovací prah_A3 pdf 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098082/content/1071742/download","filename":"SO03_02_ZaistovaciPrah-A3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA2 Zadanie / rozpočet stavby časť 3 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098111/content/1071783/download","filename":"Oprava2_Zadanie_Rozpočet stavby časť 3.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Podrobný výkaz výmer časť 2 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098084/content/1071743/download","filename":"Oprava _Podrobný výkaz výmer časť 2.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106931/content/1088916/download","filename":"DUHA-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.14-4400/08PZ/2020 - časť 2 - Rekonštrukcia mosta Roý 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106759/content/1088614/download","filename":"14-4400_08PZ_2020.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.13-4400/08PZ/2020 - časť 1 - Rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106762/content/1088617/download","filename":"13-4400_08PZ_2020.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106907/content/1088887/download","filename":"CMR časť 1-upravená.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106918/content/1088903/download","filename":"EUROVIA-4.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Príloha4 ZADANIE/rozpočet stavby časť 4 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098093/content/1071761/download","filename":"Oprava_Zadanie_Rozpočet stavby časť.4.xlsx"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.16-4600/08PZ/2020 - časť 4 - Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106752/content/1088601/download","filename":"16-4600_08PZ_2020.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106904/content/1088884/download","filename":"Doprastav-3.časť-upravená Zod.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA2 Zadanie/rozpočet stavby časť 4 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098112/content/1071784/download","filename":"Oprava2_Zadanie_Rozpočet stavby časť.4.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106774/content/1088630/download","filename":"STRABAG-3.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098189/content/1071990/download","filename":"Informácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106775/content/1088631/download","filename":"SWIETELSKY-1.časť-uravená ZOD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106763/content/1088618/download","filename":"Zápisnica podm.učasti_vr.prílohy zápisnice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106784/content/1088639/download","filename":"IZOLEX BAU-2.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106897/content/1088868/download","filename":"DSBJ-1.časť upravená ZoD.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnocovania ponúk 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106743/content/1088587/download","filename":"- Zápisnica vyhod.požiad_reverz.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106776/content/1088632/download","filename":"SWIETELSKY-2.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106919/content/1088904/download","filename":"METROSTAV DS-1.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 3 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106900/content/1088878/download","filename":"DSBJ-3.časť upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106790/content/1088644/download","filename":"COLAS-2.časť upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106789/content/1088643/download","filename":"COLAS-2.časť upravená ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106930/content/1088915/download","filename":"DUHA-1.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.15-4100/08PZ/2020 - časť 3 - Rekonštrukcia mosta 3509-002 most cez rieku Topľa za obcou Marhaň 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106756/content/1088611/download","filename":"15-4100_08PZ_2020.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 2 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106920/content/1088905/download","filename":"METROSTAV DS-2.časť-upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106780/content/1088636/download","filename":"SWIETELSKY-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106924/content/1088909/download","filename":"METROSTAV DS-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 4 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106929/content/1088914/download","filename":"SMS-4.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106926/content/1088911/download","filename":"SMS-1.časť upravená ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cenová ponuka dodávateľa na časť 1 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106787/content/1088642/download","filename":"Colas 1.časť upravená ZoD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×