Obstarávanie

Technológie pre zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Reklamný servis, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
168 942,00
Konečná suma(Bez DPH):
168 942,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42991000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a zaškolenie obsluhy k dvom samostatným technológiám - logickým celkom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 73 630,00 Neuvedené EUR 8. Jún 2020 278730
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 95 312,00 Neuvedené EUR 8. Jún 2020 278729

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095841/content/1067617/download","filename":"Ponuka 1 profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady, úprava 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811789/content/634037/download","filename":"Súťažné podklady_Reklamný servis II.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (LC 1) 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095770/content/1067467/download","filename":"Kúpna zmluva (LC 1) profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095846/content/1067622/download","filename":"Zápisnica predmet a náležitosti Reklamný servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095846/content/1067623/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení Reklamný servis.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873575/content/561052/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia vrátane poradia Reklamný servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873575/content/561053/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia vrátane poradia Reklamný servis.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095772/content/1067469/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095843/content/1067619/download","filename":"Zápisnica Ostatné Reklamný servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095843/content/1067620/download","filename":"Zápisnica Ktirériá Reklamný servis.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica - SPÚ 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095845/content/1067621/download","filename":"Zápisnica SPÚ Reklamný servis.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a JED 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798986/content/577284/download","filename":"Súťažné podklady_Reklamný servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798986/content/577285/download","filename":"JED-formular_Rekl servis.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (LC 2) 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095771/content/1067468/download","filename":"Kúpna zmluva (LC 2) profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Júl 2017 10. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095842/content/1067618/download","filename":"Ponuka 2 profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Máj 2017 9. Máj 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×