Obstarávanie

Mikrokyvety s viečkami z PTFE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
304,80
Konečná suma(Bez DPH):
211,66
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33140000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Mikrokyvety z kremičitého skla k prístroju Spektrofotometer UV/Vis, UV-6300PC pre experimentálne účely - vedu a výskum (meranie koncentrácie DNA).; Požadovaný produkt  bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.; Požadovaný produkt je už zaužívaný v našich laboratóriách a je kompatibilný s našou vedeckou infraštruktúrou.; Požadovaný produkt musí spĺňať všetky uvedené požiadavky objednávateľa pre kontinuálnosť a reprodukovateľnosť výsledkov výskumu, musí byť totožný s uvedenou špecifikáciou kvôli pokračujúcemu výskumu pre realizácii prebiehajúcich experimentov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Mikrokyvety z kremičitého skla s optickou dráhou 10 mm a s objemom 500 µl pre merania v oblasti 200 až 2500 nm., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Materiál, Hodnota / charakteristika: kremičité sklo; Technické vlastnosti: Mikrokyvety musia byt kompatibilné s už zakúpeným spektrofotometerom UV/Vis s označením UV-6300PC., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mikrokyvety s viečkami z PTFE, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: objem, Jednotka: µl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: dĺžka cesty, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 254,00 20% EUR 31. Október 2019 268540

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×