Obstarávanie

Oprava a údržba retenčných nádrží.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
14 489,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 489,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90513600-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zahŕňa odsatie a odvoz vody, odsatie a odvoz kalu, výmenu tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stien odmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 1 14 489,00 Neuvedené EUR 30. September 2019 258657

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Kritériá“ 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578909/content/861995/download","filename":"INO (11).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Purum SK s.r.o. - časť Ostatné 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217297/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217298/download","filename":"Inf. o kontakt. osobe pre real. súť. kola EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217299/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217300/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217301/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217302/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217303/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217305/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217306/download","filename":"Zoznam dokladov a dokumentov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578915/content/216735/download","filename":"ZM_2016_0047_podpísaná verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Ostatné" 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578906/content/861976/download","filename":"otváranie_časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. - časť Ostatné 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218459/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218460/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218461/download","filename":"Oslovenie obstarávateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218462/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218463/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218464/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 []
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Ostatné 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218194/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218195/download","filename":"Čestné vyhl. o pochopení súť. podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218196/download","filename":"Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218197/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218198/download","filename":"Špecifikácia podielu prác na diele.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218199/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218200/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218201/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218202/download","filename":"Zmluva o dielo - Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218203/download","filename":"Zodp. osoba za real. EA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578927/content/217347/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578927/content/217348/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578927/content/217350/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0047-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958021/content/747130/download","filename":"ZM_2016_0047_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216934/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216935/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216936/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216937/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 4..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Purum SK s.r.o. - časť Kritériá 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578887/content/217443/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578887/content/217444/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578918/content/862005/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0047 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794933/content/667903/download","filename":"ZM_2016_0047_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578924/content/217102/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578924/content/217103/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862000/download","filename":"ozn o vyhodnotení_Hydroservice 1 por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862001/download","filename":"ozn o vyhodnotení_Združ NDSas 2 por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862002/download","filename":"ozn o vyhodnotení_EBA, 3. por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862003/download","filename":"Priloha_Vysledne poradie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. - časť Kritériá 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578899/content/216726/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Kritériá 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578893/content/218236/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861968/download","filename":"Príl. č 4 k SP - Zoznam osôb oprávnených konať.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861969/download","filename":"Príl. č 3 k SP_Špecifikácia RN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861970/download","filename":"Príl. č 2 k SP_ Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861971/download","filename":"Príl. č 1 k SP_Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861972/download","filename":"SP final_reten nádrže.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×