Obstarávanie

Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
822 880,00
Konečná suma(Bez DPH):
822 880,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30211500-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatov technologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiaceho systému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ACP AuComp, s.r.o. 4 822 880,00 Neuvedené EUR 27. September 2019 257988

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke správa o zákazke 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058811/content/990758/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona_PLC.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Október 2019 29. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063783/content/1000714/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie ponúk_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063783/content/1000715/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063783/content/1000716/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952222/download","filename":"SP Výmena programov.riadiac.automatov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952223/download","filename":"Príloha č.1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952224/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument - JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952225/download","filename":"Príloha č.1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952226/download","filename":"Príloha č.1 k časti B.2 Výkaz výmer - servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952227/download","filename":"Príloha č.1 k časti B.2 Výkaz výmer - technologia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952228/download","filename":"Príloha č.1 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952229/download","filename":"00-Titulka a zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952230/download","filename":"01-CRS schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952231/download","filename":"02-PR1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952232/download","filename":"03-PR2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952233/download","filename":"04-PR3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952234/download","filename":"05-PR4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952235/download","filename":"06-PR5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952236/download","filename":"07-PR6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952237/download","filename":"08-Výdušný objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952238/download","filename":"09-Východný portál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952239/download","filename":"10-Západný portál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952240/download","filename":"11-DVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952241/download","filename":"12 - ISD východ CRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952243/download","filename":"13 - ISD západ CRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952244/download","filename":"TOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041605/content/952245/download","filename":"TS-upgrade PLC.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko 15. Júl 2019 16. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047708/content/966086/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Október 2019 29. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063782/content/1000713/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko 27. September 2019 27. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058726/content/990470/download","filename":"ZM_2019_0321_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054211/content/979875/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Október 2019 29. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063781/content/1000711/download","filename":"Zápisnica podmienky účasti 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063781/content/1000712/download","filename":"Zápisnica podmienky účasti_final.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×