Obstarávanie

ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 705 004,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 705 004,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45223300-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: ZAST Ivanka pri Dunaji záchytné parkovisko pre IAD, týkajúcich sa vybudovania záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, so stojiskami pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém. Cieľom je dosiahnuť zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete, zvýšeniu kapacity prepravovaných osôb do hlavného mesta SR. Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 1 705 004,00 Neuvedené EUR 23. September 2019 257802

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov RAIL WAYS, s.r.o. 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050879/content/971846/download","filename":"RAIL WAYS, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050459/content/971804/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050871/content/989244/download","filename":"STRABAG s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050881/content/971848/download","filename":"Metrostav a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050868/content/971834/download","filename":"ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 25. September 2019 25. September 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady "ZAST Ivanka pri Dunaji - záchytné parkovisko pre IAD" - oprava č.1, oprava č.2 5. Február 2019 7. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023506/content/910914/download","filename":"Súťažné podklady oprava_5.2.2019.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady "ZAST Ivanka pri Dunaji - záchytné parkovisko pre IAD" - oprava č.1, po vybavení žiadosti o nápravu 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020427/content/905877/download","filename":"Súťažné podklady oprava-po vybavení žiadosti o nápravu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020427/content/905878/download","filename":"Prílohy - oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019860/content/904726/download","filename":"žiadosť o nápravu_vyhovenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TSS GRADE, a.s. 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050877/content/971844/download","filename":"TSS GRADE a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 23. Január 2019 23. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020434/content/905874/download","filename":"Oprava SP č.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie/zmena informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018658/content/902962/download","filename":"Doplenie_zmena č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 5. Február 2019 7. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023487/content/910968/download","filename":"Oprava SP č.3.pdf.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady "ZAST Ivanka pri Dunaji - záchytné parkovisko pre IAD" 2. Január 2019 2. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016298/content/899037/download","filename":"Súťažné podklady_ZAST Ivanka pri Dunaji-zachytné parkovisko pre IAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016298/content/899039/download","filename":"Príloha č.6 - IpD.pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016298/content/899042/download","filename":"Príloha č.7 - IpD.pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016298/content/899043/download","filename":"Časti súťažnýh podkladov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034405/content/937042/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050465/content/971803/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418558.pdf 11. Január 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018054/content/922889/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418558.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050440/content/973662/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050854/content/971802/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×