Obstarávanie

Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
444 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
444 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90713000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
essential data, s. r. o. 3 444 000,00 Neuvedené EUR 29. Máj 2019 254493

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb 6. Jún 2018 6. Jún 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. December 2017 21. December 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - úprava lehoty viazanosti ponúk 10. December 2018 10. December 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady - upravená lehota viazanosti ponúk 10. December 2018 10. December 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. December 2017 11. December 2017
Iný dokument k zákazke Storno oznámenia o otváraní "Ostatné" 12. December 2017 12. December 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - úprava lehoty viazanosti 09042019 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. November 2018 9. November 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka - TEMPEST a.s. 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. November 2017 10. November 2017
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 25. Jún 2018 25. Jún 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Zmluva Zmluva o dielo 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 12. December 2017 12. December 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady úprava lehoty na predkladanie ponúk 12. December 2017 12. December 2017
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Ostatné 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica vyhodnotenia ponúk - Kritériá 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady (upravené )- elektronická komunikácia 9. Október 2018 9. Október 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Október 2018 29. Október 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady - lehota viazanosti ponúk 25. Jún 2018 25. Jún 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady - upravená lehota viazanosti 09042019 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka - essential data, s. r. o. 6. Jún 2019 6. Jún 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×