Obstarávanie

Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
444 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
444 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90713000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
essential data, s. r. o. 3 444 000,00 Neuvedené EUR 29. Máj 2019 254493

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993688/content/776941/download","filename":"Informacie poskytovane podľa 13 GDPR .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. December 2017 21. December 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - úprava lehoty viazanosti ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012435/content/890745/download","filename":"Predĺžene lehoty viazanosti ponúk - všetkým uchádzačom.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - upravená lehota viazanosti ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012436/content/890746/download","filename":"Súťažné podklady - úprava lehoty viazanosti 10122018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. December 2017 11. December 2017 []
Iný dokument k zákazke Storno oznámenia o otváraní "Ostatné" 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911046/content/751333/download","filename":"Storno informácie o otváraní ponúk - profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041691/content/952489/download","filename":"Správa o zákazke - dopl. o odôvod. nerozdelenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - úprava lehoty viazanosti 09042019 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033314/content/934999/download","filename":"Predĺžene lehoty viazanosti ponúk - všetkým uchádzačom 09042019.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. November 2018 9. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006274/content/877570/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -do profilu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - TEMPEST a.s. 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041683/content/952477/download","filename":"Cenová ponuka Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900686/content/703225/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900686/content/703226/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900686/content/703227/download","filename":"Priloha c. 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999701/content/692288/download","filename":"Predĺžene lehoty viazanosti ponúk - všetci uchádzači.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999701/content/838228/download","filename":"Predĺžene lehoty viazanosti ponúk - všetci uchádzači.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999701/content/838229/download","filename":"Predĺžene lehoty viazanosti ponúk - všetci uchádzači.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041686/content/952485/download","filename":"Zápisnicda z otvárania obálok -OSTATNÉ.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041693/content/952490/download","filename":"Certifikát k Zmluve dielo - essential data.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041693/content/952491/download","filename":"Zmluva o dielo - essential data.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911054/content/751345/download","filename":"Vysvetlenie SP - predĺženie lehoty na predkl. ponúk - 12122017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady úprava lehoty na predkladanie ponúk 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911056/content/751349/download","filename":"Súťažné podklady - úprava lehoty na predkladanie 12122017.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Ostatné 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041687/content/952486/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - OSTATNÉ -.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica vyhodnotenia ponúk - Kritériá 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041690/content/952488/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady (upravené )- elektronická komunikácia 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043963/content/838230/download","filename":"Súťažné podklady 09102018 EK.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Október 2018 29. Október 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - lehota viazanosti ponúk 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999704/content/692311/download","filename":"Súťažné podklady - úprava lehoty viazanosti 25062018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041689/content/952487/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok -KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - upravená lehota viazanosti 09042019 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033315/content/935000/download","filename":"Súťažné podklady - úprava lehoty viazanosti 09042019.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - essential data, s. r. o. 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041681/content/952465/download","filename":"Príloha č3 vyplnena ED na CD.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041681/content/952466/download","filename":"scan_priloha_navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041681/content/952467/download","filename":"scan_priloha_vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041681/content/952468/download","filename":"scan_zmluva o dielo.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×