Obstarávanie

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čierny Brod
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
156 740,00
Konečná suma(Bez DPH):
156 740,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90511000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória 20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FCC Zohor, s.r.o. 1 156 740,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 253937

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034341/content/936932/download","filename":"Sutazne_podklady_odpad.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová zmluva na poskytnutie sluŽieb 4. Jún 2019 4. Jún 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041203/content/951102/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnocovania_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041195/content/951094/download","filename":"Ponuka FCC.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Máj 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038278/content/944266/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041200/content/951100/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041197/content/951096/download","filename":"Zápisnicaotvpon.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. Máj 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038279/content/944267/download","filename":"Odovodnenie nezrušenia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×