Obstarávanie

CHP Vyšné Nemecké - AB, osobná doprava - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
722 551,00
Konečná suma(Bez DPH):
722 551,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej firmou PROINST spol. s r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, ktorá tvorla prílohu č. 3 k týmto súťažným podkladom

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 4 722 551,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2019 253321

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039232/content/946149/download","filename":"Ponuka uchádzača OMOSS spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo č. 35273/2019 16. Máj 2019 16. Máj 2019 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 30. November 2018 30. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010675/content/887667/download","filename":"Vysvetlenie č.2 informácii uvedených v súťažných podkladoch.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 35273/2019 16. Máj 2019 16. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038672/content/944980/download","filename":"zmluva o dielo č 35273_2019 - text.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039249/content/946207/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004655/content/874308/download","filename":"SP - CHP Vyšné Nemecké - AB, osobná doprava - rekonštrukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004655/content/874645/download","filename":"link k dokumentom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008755/content/883435/download","filename":"Vysvetlenie č.1 informácii uvedených v súťažných podkladoch.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2019 25. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035559/content/939304/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - uspel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035559/content/939305/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - neuspel.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039248/content/946205/download","filename":"Ponuka uchádzača Chemkostav, a.s..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039227/content/946143/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039235/content/946195/download","filename":"Ponuka uchádzača SCORP, spol. s r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039253/content/946212/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039230/content/946146/download","filename":"Ponuka uchádzača PRESTIMEX s.r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×