Obstarávanie

Ubytovanie SF - tuzemské


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská filharmónia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
300 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
365 000,00
Zaplatené:
121.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55110000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie hotelového ubytovania pre dirigentov, sólistov, orchestre a umelecké telesá počas koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie a Bratislavských hudobných slávností.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRAVEL, a.s. 1 55 000,00 Neuvedené EUR 7. Máj 2019 252993
SATUR TRAVEL, a.s. 1 180 000,00 Neuvedené EUR 7. Máj 2019 252992
SATUR TRAVEL, a.s. 2 65 000,00 Neuvedené EUR 7. Máj 2019 252991
Anassa, s.r.o. 2 65 000,00 Neuvedené EUR 7. Máj 2019 252990

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Príloha č.3 SP 4. Marec 2019 4. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027647/content/923651/download","filename":"priloha_c._3_JED.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zakázke 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037694/content/943192/download","filename":"Sprava o zákazke ubyt.SF.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č.4 4. Marec 2019 4. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027648/content/923652/download","filename":"SP-p4.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č.5-7 4. Marec 2019 4. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027649/content/923653/download","filename":"priloha_c_5-7_vyhlasenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Marec 2019 4. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027646/content/923650/download","filename":"Podklady SF - ubytovanie tuzemské_final.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033373/content/935091/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033378/content/935097/download","filename":"Za´pisnica z vyhodnotenia ponu´k Ubytovanie SF - tuzemské.pdf"}]
Zmluva Zmluva SF 30/2019 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037732/content/943325/download","filename":"Rámcová dohoda - 30_2019 Anassa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037732/content/943326/download","filename":"Rámcová dohoda - 31_2019 Satur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037732/content/943327/download","filename":"Rámcová dohoda - 32_2019 Satur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037732/content/943328/download","filename":"Rámcová dohoda - 33_2019 Satur.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Apríl 2019 9. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033375/content/935094/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ubytovanie SF - tuzemské.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×