Obstarávanie

Nepravidelná preprava autobusom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 763,89
Zaplatené:
59.79%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60172000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
služba
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Preprava zamestnancov verejného obstarávateľa, zahraničných hostí a delegácií autobusom. Cena prepravy bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby. Preprava bude členená na kategórie 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 a 2.2.; Kategória 1.1: Preprava v rámci Slovenskej republiky, cena bude účtovaná za 1 km prepravy osôb vrátane batožiny, naloženia, vyloženia, súčasťou sú všetky poplatky (diaľničné, poplatky za užívanie ciest, ubytovania vodiča a iné), kategória do 28 prepravovaných osôb.; Kategória 1.2: Preprava v rámci Slovenskej republiky, cena bude účtovaná za 1 km prepravy osôb vrátane batožiny, naloženia, vyloženia, súčasťou sú všetky poplatky (diaľničné, poplatky za užívanie ciest, ubytovania vodiča a iné), kategória od 29 do 50 prepravovaných osôb.; Kategória 1.3: Preprava v rámci okolitých štátov, t. j. Rakúsko, Maďarsko, Česko a Poľsko, cena bude účtovaná za 1 km prepravy osôb vrátane batožiny, naloženia, vyloženia, súčasťou sú všetky poplatky (diaľničné, poplatky za užívanie ciest, ubytovania vodiča a iné), kategória od 1 do 50 prepravovaných osôb.; Kategória 2.1: Stojné - čakanie v rámci kategórií 1.1 a 1.2 na prepravované osoby, za každú začatú 1 hodinu čakania bez ohľadu na miesto čakania, vrátane súvisiacich poplatkov.; Kategória 2.2: Stojné - čakanie v rámci kategórií 1.3 na prepravované osoby, za každú začatú 1 hodinu čakania bez ohľadu na miesto čakania, vrátane súvisiacich poplatkov.; Rámcová dohoda bude platná 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stojné - čakanie, Hodnota / charakteristika: V cene stojného sú zahrnuté: čas čakania, poplatky za státie - parkovné, náhrada za stratu času a všetky ostatné výdavky vzniknuté pri poskytovaní služby bez ohľadu na dĺžku čakania.; Technické vlastnosti: Čas poskytovania služieb, Hodnota / charakteristika: Všetky druhy prepravy budú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas obdobia platnosti zmluvy.; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá, Hodnota / charakteristika: Všetky vozidlá musia spĺňať požiadavky stanovené platným zákonom o cestnej premávke a príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá, Hodnota / charakteristika: Vozidlá nemôžu byť staršie ako 8 rokov od prvého uvedenia do prevádzky; všetky vozidlá musia mať platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole.; Technické vlastnosti: Výbava vozidiel, Hodnota / charakteristika: Všetky vozidlá používané pri poskytovaní služieb musia spĺňať nasledovné požiadavky: bez viditeľného poškodenia exteriéru a interiéru, čistý interiér aj exteriér vozidla,; Technické vlastnosti: Výbava vozidiel - pokračovanie predchádzajúceho riadku, Hodnota / charakteristika: výborný technický stav vozidla, klimatizácia, kúrenie, bezpečnostné pásy na sedadlách, TV/DVD, chladnička.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Preprava v kategórii 1.1, Jednotka: 1 km prepravy, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 000; Technické vlastnosti: Preprava v kategórii 1.2, Jednotka: 1 km prepravy, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6 000; Technické vlastnosti: Preprava v kategórii 1.3, Jednotka: 1 km prepravy, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 000; Technické vlastnosti: Stojné podľa kategórie 2.1, Jednotka: 1 hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: Stojné podľa kategórie 2.2, Jednotka: 1 hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRANSPORT a.s. 3 12 916,67 20% EUR 5. Jún 2018 165622

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×