Obstarávanie

Disková polica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 670,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 715,00
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32580000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Disková polica

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Počet podporovaných pevných diskov, Hodnota / charakteristika: min. 25 ks 12 Gbps SATA/SAS/SSD, 2,5" Hot Swap; Technické vlastnosti: Požadovaný počet diskov, Hodnota / charakteristika: 5 x 1,8 TB 12G SAS 10 000 rpm, 2.5" HDD; Technické vlastnosti: Možnosť ďalšieho rozšírenia, Hodnota / charakteristika: áno, možnosť kaskádovania s rovnakým alebo aj s iným typom diskovej police (napr. s podporou veľkých 3.5" diskov), kaskádovanie systémom 1+7; Technické vlastnosti: Rozhranie zariadenia, Hodnota / charakteristika: 12Gb/s SAS; Technické vlastnosti: Diskový radič do servera typ 1 až 4, Hodnota / charakteristika: SAS, podpora RAID 0/1/5/6, 4GB cache zálohovaná flash, alebo ekvivalentným spôsobom; Technické vlastnosti: Kompatibilné operačné systémy, Hodnota / charakteristika: Windows Server 2012 R2, Windows 2016, RHEL, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere; Technické vlastnosti: Redundantné komponenty, Hodnota / charakteristika: Za chodu vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory, I/O moduly, pevné disky; Technické vlastnosti: Inštalácia, Hodnota / charakteristika: HW inštalácia zariadenia u zákazníka; Technické vlastnosti: Záruka a servis, Hodnota / charakteristika: Serisné pokrytie 24x7 so štvorhodinovou dobou odozvy počas 3 rokov od inštalácie, vzdialený dohľad s automatickým nahlásením poruchy, možnosť vziadlenej diagnostiky a podpora, onsite podpora hardvéru; Technické vlastnosti: Záruka a servis, Hodnota / charakteristika: originálne náhr. diely výrobcu,prístup k atualizáciám firmvéru a softvéru pre dané zariadenie,možnosť kolaboratívnej podpory(napr.VMWare, RedHat, Mocrosoft,...) pre softvér bežiaci na hardvéri výrobcu; Technické vlastnosti: Záruka a servis, Hodnota / charakteristika: voliteľne Defective Media Retention (pre vybrané zariadenia a komponenty) - uchovanie si závadných dátových nosičov a médií; Technické vlastnosti: Prevedenie, Hodnota / charakteristika: 2U s montážnym kitom do 19" racku

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Disková polica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Altrinia s. r. o. 1 8 058,00 20% EUR 16. August 2018 163127

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×