Obstarávanie

Systém správy pohľadávok v insolvenčnom konaní "Base" - Licencia do počtu používateľov: neobmedzene


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
111 666,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72265000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 109 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Autentifikácia do systému.; Špecifikácie zoznamov : úpadca, veriteľ, pôvodný veriteľ, majetok, zabezpečenie.; Evidencie: konanie, úpadca, veriteľ, pôvodý veriteľ, majetok, zabezpečenie.; Automatické pričleňovanie príslušného súdu k úpadcom podľa ich trvalého pobytu alebo sídla.; Vytváranie metadát každého konania.; Kalendár zákonných a používateľských lehôt.; Prepojenie na Ústredný portál verejnej správy využitím príslušnej Dohody o integračnom zámere v zmysle príslušnej metodiky.; Analýza, návrh štruktúr a nastavenie prostredia pri implementácii.; Právne poradenstvo a konzultácie v zmysle Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Požadované platformy, Hodnota / charakteristika: Windows 7 a kompatibilné, Mac, Ubuntu 16.04 LTS.; Technické vlastnosti: Modul č. 1 - Autentifikácia používateľov a riadenie prístupových práv, Hodnota / charakteristika: Vytváranie používateľov.; Technické vlastnosti: Modul č. 1 - Autentifikácia používateľov a riadenie prístupových práv, Hodnota / charakteristika: Autentifikácia používateľov do systému a riadenie prístupových práv jednotlivých používateľov k príslušným modulom a ich komponentom.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Evidencia insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Delegovanie insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Sledovanie stavu insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Sledovanie histórie insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Evidencia majetku v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Súpisovanie majetku v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Automatické generovanie oddelených podstát na základe zabezpečení.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Preraďovanie súpisovaného majetku medzi podstatami.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Vyraďovanie súpisovaného majetku z podstát.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Udeľovanie záväzných pokynov na speňaženie súpisovaného majetku.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Prihlasovanie nezabezpečených veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Prihlasovanie zabezpečených veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Súpisovanie veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Evidencia veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Postupovanie veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Popieranie veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Evidencia zabezpečení veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Evidencia popretí veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia čiastkových úhrad pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Automatické prepočítavanie zostatkových súm pohľadávok proti podstate na základe čiastkových úhrad.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Namietanie pohľadávok proti podstate; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia námietok k pohľadávkam proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Popieranie pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia popretí pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 6 - Kalendár, Hodnota / charakteristika: Sledovanie zákonných lehôt v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 6 - Kalendár, Hodnota / charakteristika: Sledovanie používateľských (vlastných) lehôt v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 7 - Technická podpora, Hodnota / charakteristika: Telefonická technická podpora počas pracovných dní v čase medzi 9:00 a 17:00 hod.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Analytické a implementačné činnosti, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: SLA dostupnosti služby, Jednotka: %, Minimum: 99,7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Technická podpora, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Funkcia č. 8 v rozsahu, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Funkcia č. 9 v rozsahu mesačne, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Licencia do počtu používateľov, Jednotka: používateľov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: neobmedzene

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MERCUDO a.s. 1 134 000,00 20% EUR 15. Marec 2018 157043

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×