Obstarávanie

Systém správy pohľadávok v insolvenčnom konaní "Base" - Licencia do počtu používateľov: neobmedzene


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
111 666,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72265000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 109 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Autentifikácia do systému.; Špecifikácie zoznamov : úpadca, veriteľ, pôvodný veriteľ, majetok, zabezpečenie.; Evidencie: konanie, úpadca, veriteľ, pôvodý veriteľ, majetok, zabezpečenie.; Automatické pričleňovanie príslušného súdu k úpadcom podľa ich trvalého pobytu alebo sídla.; Vytváranie metadát každého konania.; Kalendár zákonných a používateľských lehôt.; Prepojenie na Ústredný portál verejnej správy využitím príslušnej Dohody o integračnom zámere v zmysle príslušnej metodiky.; Analýza, návrh štruktúr a nastavenie prostredia pri implementácii.; Právne poradenstvo a konzultácie v zmysle Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Požadované platformy, Hodnota / charakteristika: Windows 7 a kompatibilné, Mac, Ubuntu 16.04 LTS.; Technické vlastnosti: Modul č. 1 - Autentifikácia používateľov a riadenie prístupových práv, Hodnota / charakteristika: Vytváranie používateľov.; Technické vlastnosti: Modul č. 1 - Autentifikácia používateľov a riadenie prístupových práv, Hodnota / charakteristika: Autentifikácia používateľov do systému a riadenie prístupových práv jednotlivých používateľov k príslušným modulom a ich komponentom.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Evidencia insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Delegovanie insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Sledovanie stavu insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 2 - Konania, Hodnota / charakteristika: Sledovanie histórie insolvenčných konaní.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Evidencia majetku v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Súpisovanie majetku v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Automatické generovanie oddelených podstát na základe zabezpečení.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Preraďovanie súpisovaného majetku medzi podstatami.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Vyraďovanie súpisovaného majetku z podstát.; Technické vlastnosti: Modul č. 3 - Majetok, Hodnota / charakteristika: Udeľovanie záväzných pokynov na speňaženie súpisovaného majetku.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Prihlasovanie nezabezpečených veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Prihlasovanie zabezpečených veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Súpisovanie veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Evidencia veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Postupovanie veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Popieranie veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Evidencia zabezpečení veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 4 - Pohľadávky, Hodnota / charakteristika: Evidencia popretí veriteľských pohľadávok.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia čiastkových úhrad pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Automatické prepočítavanie zostatkových súm pohľadávok proti podstate na základe čiastkových úhrad.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Namietanie pohľadávok proti podstate; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia námietok k pohľadávkam proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Popieranie pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 5 - Pohľadávky proti podstate, Hodnota / charakteristika: Evidencia popretí pohľadávok proti podstate.; Technické vlastnosti: Modul č. 6 - Kalendár, Hodnota / charakteristika: Sledovanie zákonných lehôt v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 6 - Kalendár, Hodnota / charakteristika: Sledovanie používateľských (vlastných) lehôt v insolvenčných konaniach.; Technické vlastnosti: Modul č. 7 - Technická podpora, Hodnota / charakteristika: Telefonická technická podpora počas pracovných dní v čase medzi 9:00 a 17:00 hod.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Analytické a implementačné činnosti, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: SLA dostupnosti služby, Jednotka: %, Minimum: 99,7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Technická podpora, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Funkcia č. 8 v rozsahu, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Funkcia č. 9 v rozsahu mesačne, Jednotka: človekodní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Licencia do počtu používateľov, Jednotka: používateľov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: neobmedzene

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MERCUDO a.s. 1 134 000,00 20% EUR 15. Marec 2018 157043

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×