Obstarávanie

Systém nepriamej digitalizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 541,66
Zaplatené:
81.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Univerzálny digitálny CR systém s možnosťou postavenia v miestnosti. Musí umožňovať digitalizáciu skiagrafického, mamografického aj OPG pracoviska. Digitalizácia snímok bez nutnosti akýchkoľvek úprav rtg. zariadeniaPrenos snímky z konzoly do PACS systému Tomocon PACS; spolupráca s Worklistom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Podpora kaziet pre skiagrafiu18x24, 24x30, 35x43, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Bezkontaktné spracovanie kaziet, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Podpora pre OPG 15x30, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rozlíšenie pre skiagrafiu, Hodnota / charakteristika: Max 150 μm; Technické vlastnosti: Možnosť prepnutia do HQ módu max. 100 μm pri detských pacientoch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možnosť vytiahnutia zaseknutej kazety obsluhou, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchlosť spracovania pre skiagrafiu, Hodnota / charakteristika: min. 90 kaziet 35x43/hod; Technické vlastnosti: Dicom Storage, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dicom Worklist, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dicom Print, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: SK/CZ Language pack, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Možnosť vzdialenej správy zariadenia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Farebná hĺbka obrazu, Hodnota / charakteristika: min. 12 bit; Technické vlastnosti: Pripojenie na PACS systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Servisný zásah do 2 hodín, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 2 39 050,00 20% EUR 14. December 2017 153066

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×