Obstarávanie

Set na izoláciu pre RNA a mikroRNA, DNA polymeráza


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 718,65
Konečná suma(Bez DPH):
1 718,65
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33696300-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. GoTaq G2 Hot Start Polymeráza: GoTaq  Hot Start polymeráza, ktorá vykazuje 5'-3'-exonukleázovú aktivitu. Polymeráza je dodávaná s 5X Buffer, 5X bezfarebným Flexi pufrom a 25 mM MgCl2. 5X  reakčný pufor  má dve farbivá (modrá a žltá), ktoré sa počas elektroforézy oddeľujú na indikáciu postupu migrácie. Pufor tiež obsahuje zlúčeninu, ktorá zvyšuje hustotu vzorky tak, že vzorky môžu byť nanesené priamo na gély bez potreby nakladania farbiva. Bezfarebný tlmivý roztok sa použije, keď sa požaduje priame fluorescenčné alebo absorpčné odčítanie bez predchádzajúceho čistenia amplifikovanej DNA z PCR; *alebo ekvivalent; Objem 500 u; 2. PAXgene Blood RNA Kit: je určený na izoláciu a čistenie celkovej vnútrobunkovej ribonukleovej kyseliny. Ide o kolónkový systém na purifikáciu ribonukleovej kyseliny z 50 vzoriek celkovej  2,5 ml periférnej krvi, ktorý je kompatibilný so skúmavkami PAXgene Blood RNA. Objednávateľ nepripúšťa  ekvivalent nakoľko krv je odoberaná do PAXgene Blood RNA a z dôvodu už používaného protokolu; 3. mirVana miRNA izolačný kit: ide o súpravu chemikálií na izoláciu celkovej RNA z tkaniva.   Kolónkový systém na purifikáciu ribonukleovej kyseliny zo 40vzoriek tkaniva pomocou fenolu. Súprava je vhodná pre miRNA, siRNA, shRNA a snRNA analýzu. Objednávateľ nepripúšťa  ekvivalent z dôvodu nadväznosti na už používaný protokol.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: GoTaq Hot Start Polymeráza *, Jednotka: balenie 500 jednotiek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 balenie; Technické vlastnosti: Kit – izolácia RNA z krvi, Jednotka: balenie na 50 reakcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 balenia; Technické vlastnosti: Kit – izolácia RNA z tkaniva, Jednotka: balenie na 40 reakcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 balenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 1 1 718,65 0% EUR 29. November 2017 151571

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×