Obstarávanie

Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 250,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113910-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
t
Množstvo:
3000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8; obstarávateľ si dovoz kameniva na stredisko zabezpečuje vlastnou dopravou; uchádzač predloží doklady potvrdzujúce požadované vlastnosti kameniva uvedené v technických vlastnostiach - originály alebo overené kópie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: pevnosť podľa skúšky otĺkovosti , Hodnota / charakteristika: max 50%; Technické vlastnosti: požiadavka na minimálnu „drviteľnosť“ , Hodnota / charakteristika: 8-9%; Technické vlastnosti: odolnosť proti mrazu, Hodnota / charakteristika: min 5 cyklov – podľa skúšky mrazuvzdornosti s určením počtu cyklov ; Technické vlastnosti: nasiakavosť, Hodnota / charakteristika: max 3%; Technické vlastnosti: objemová hmotnosť , Hodnota / charakteristika: 2000kg/m3 a viac; Technické vlastnosti: tvarovosť , Hodnota / charakteristika: tvarový index 3 a väčší (kubický tvar zŕn); Technické vlastnosti: zrnitosť, Hodnota / charakteristika: požiadavka na minimalizáciu obsahu podsitných frakcií

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 1 9 900,00 20% EUR 8. August 2017 143769

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×