Obstarávanie

Uzavretý odberový systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
106 518,10
Konečná suma(Bez DPH):
65 700,00
Zaplatené:
61.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33192500-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - fialová 2 ml; 2. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - červená 5ml; 3. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - červená 6 ml; 4. odberová skúmavka, uzáver so závitom - šedá 2 ml; 5. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - červená 3,5ml; 6. odberová skúmavka, uzáver so závitom - modrá 4,5ml; 7. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - žltá 10 ml; 8. Luer adaptér; 9. Bezpečnostný odberový set s luer adaptérom, 21G; 10. Bezpečnostný držiak; 11. Ihla odberová na viac vzoriek, čierna, 22G; 12. Ihla odberová na viac vzoriek, zelená, 21G; 13. Ihla odberová na viac vzoriek, žltá, 20G

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. - 7. materiál skúmavky, Hodnota / charakteristika: PET (Polyetyléntereftalát); Technické vlastnosti: 1. - 7. vákuová, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: ťahaním/zatlačením; Technické vlastnosti: 2. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: ťahaním/zatlačením; Technické vlastnosti: 3. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: ťahaním/zatlačením; Technické vlastnosti: 4. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: skrutkovaním; Technické vlastnosti: 5. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: ťahaním/zatlačením; Technické vlastnosti: 6. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: skrutkovaním; Technické vlastnosti: 7. Otváranie/zatváranie uzávera, Hodnota / charakteristika: ťahaním/zatlačením; Technické vlastnosti: 9-10. s bezpečnostným mechanizmom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1. - 4. skúmavky sú dostupné so zatláčacím ako aj skrutkovacím uzáverom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1. - 6. typ, Hodnota / charakteristika: odberová skúmavka na krv; Technické vlastnosti: 7. typ, Hodnota / charakteristika: odberová skúmavka na moč; Technické vlastnosti: 1. - 7. balenie, Hodnota / charakteristika: á 50 ks; Technické vlastnosti: 8. balenie, Hodnota / charakteristika: á 100 ks; Technické vlastnosti: 9.-10. balenie, Hodnota / charakteristika: á 50 ks; Technické vlastnosti: 11. - 13. balenie, Hodnota / charakteristika: á 100 ks; Technické vlastnosti: 1. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver fialový; Technické vlastnosti: 2. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver červený; Technické vlastnosti: 3. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver červený; Technické vlastnosti: 4. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver šedý; Technické vlastnosti: 5. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver červený; Technické vlastnosti: 6. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver modrý; Technické vlastnosti: 7. farba, Hodnota / charakteristika: uzáver žltý; Technické vlastnosti: 11. farba, Hodnota / charakteristika: čierna; Technické vlastnosti: 12. farba, Hodnota / charakteristika: zelená; Technické vlastnosti: 13. farba, Hodnota / charakteristika: žltá; Technické vlastnosti: 1. aditívum, Hodnota / charakteristika: K3EDTA; Technické vlastnosti: 2. aditívum, Hodnota / charakteristika: aktivátor zrážania (SiO2) + gél; Technické vlastnosti: 3. aditívum, Hodnota / charakteristika: aktivátor zrážania (SiO2); Technické vlastnosti: 4. aditívum, Hodnota / charakteristika: FX Sodium Fluoride / Potassium Oxalate; Technické vlastnosti: 5. aditívum, Hodnota / charakteristika: aktivátor zrážania (SiO2) + gél; Technické vlastnosti: 6. aditívum, Hodnota / charakteristika: sodium citrate 3.2%; Technické vlastnosti: 1. - 9. sterilné, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 11.-13. sterilné, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 8. prípojka, Hodnota / charakteristika: Luer; Technické vlastnosti: Požadovaný odber na 12 mesiacov:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - fialová 2 ml, Hodnota / charakteristika: 170 000 ks; Technické vlastnosti: 2. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - červená 5ml, Hodnota / charakteristika: 180 000 ks; Technické vlastnosti: 3. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - červená 6 ml, Hodnota / charakteristika: 27 000 ks; Technické vlastnosti: 4. odberová skúmavka, uzáver so závitom - šedá 2 ml, Hodnota / charakteristika: 55 000 ks; Technické vlastnosti: 5. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - červená 3,5ml, Hodnota / charakteristika: 6 000ks; Technické vlastnosti: 6. odberová skúmavka, uzáver so závitom - modrá 4,5ml, Hodnota / charakteristika: 52 000 ks; Technické vlastnosti: 7. odberová skúmavka, uzáver zatláčací - žltá 10 ml, Hodnota / charakteristika: 47 000 ks; Technické vlastnosti: 8. Luer adaptér, Hodnota / charakteristika: 15 000 ks; Technické vlastnosti: 9. Bezpečnostný odberový set s luer adaptérom, 21G, Hodnota / charakteristika: 40 000 ks; Technické vlastnosti: 10. Bezpečnostný držiak, Hodnota / charakteristika: 70 000 ks; Technické vlastnosti: 11. Ihla odberová na viac vzoriek, čierna, 22G, Hodnota / charakteristika: 14 000 ks; Technické vlastnosti: 12. Ihla odberová na viac vzoriek, zelená, 21G, Hodnota / charakteristika: 180 000 ks; Technické vlastnosti: 13. Ihla odberová na viac vzoriek, žltá, 20G, Hodnota / charakteristika: 1000 ks

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13x75; Technické vlastnosti: 2. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 2. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13x100; Technické vlastnosti: 3. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 3. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13x100; Technické vlastnosti: 4. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13x75; Technické vlastnosti: 5. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,5; Technické vlastnosti: 5. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13x75; Technické vlastnosti: 6. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,5; Technické vlastnosti: 6. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13x75; Technické vlastnosti: 7. objem, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 7. rozmery (priemer x výška), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16x100; Technické vlastnosti: 8. Luer adaptér - hrúbka, Jednotka: Gauge, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 9. hrúbka ihly, Jednotka: Gauge, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: 9. dĺžka hadičky, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 11. hrúbka ihly , Jednotka: Gauge, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: 11. dĺžka ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: 12. hrúbka ihly, Jednotka: Gauge, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: 13. hrúbka ihly, Jednotka: Gauge, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 13. dĺžka ihly, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MED LEADER s.r.o. 2 65 700,00 0% EUR 26. Júl 2017 142951

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×