Obstarávanie

Rôzny laboratórny materiál - chromatografická kolóna, chromatografické médium, špičky s filtrom, striekačkové filtre


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 521,40
Konečná suma(Bez DPH):
5 402,77
Zaplatené:
63.4%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
19520000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Rôzny laboratórny spotrebný materiál do laboratórií.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Chromatografická kolóna I., typ Superdex 75 Increase 10/300 GL alebo ekvivalent - určenie:, Hodnota / charakteristika: na použitie pri preparatívnom čistení, charakterizáciu a analýzu proteínov s molekulovou hmotnosťou medzi Mr 3000 a 70 000; Technické vlastnosti: vyhotovenie:, Hodnota / charakteristika: predbalená kolóna pre vylučovaciu chromatografiu s vysokým rozlíšením (SEC) v malom meradle; Technické vlastnosti: odolná voči zásadám:, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zloženie média:, Hodnota / charakteristika: matricový kompozit zosieťovanej agarózy a dextránu; Technické vlastnosti: zloženie kolóny:, Hodnota / charakteristika: borosilikátové sklo, polyéteréterketón (PEEK), polypropylén (PP), etylénpropyléndiénový monomér (EPDM) a perfluórokaučuk (PFR); Technické vlastnosti: 2. Chromatografická kolóna II., typ HisTrap FF, alebo ekvivalent - určenie:, Hodnota / charakteristika: na preparatívnu purifikáciu rekombinantných proteínov označených histidínom pomocou afinitnej chromatografie na imobilizovanom kovovom ióne (IMAC); Technické vlastnosti: vyhotovenie:, Hodnota / charakteristika: predbalená kolóna s nabitým Ni Sepharose 6 Fast Flow; Technické vlastnosti: kompatibilná so širokou škálou redukčných činidiel, detergentov, denaturačných prostriedkov a ďalších prísad:, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: vysoké prietokové rýchlosti vhodné pre malé vzorky:, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: stabilná v bežne používaných vodných pufroch:, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: zloženie média:, Hodnota / charakteristika: 6% zosieťovaná agaróza, veľkosť častíc 90 μm, imobilizovaný chelátový ligand nabitý Ni2+ iónmi; Technické vlastnosti: materiál kolóny:, Hodnota / charakteristika: PP; Technické vlastnosti: 3. Chromatografické médium Ni-NTA Superflow - určenie:, Hodnota / charakteristika: niklom nabitá živica na čistenie 6xHis-značených proteínov pomocou FPLC; na aplikácie v molekulárnej biológii; ; Technické vlastnosti: špeciálne funkcie: , Hodnota / charakteristika: čistenie dávok a kolón; Technické vlastnosti: zloženie:, Hodnota / charakteristika: začiatočný materiál - bunkový lyzát, matrica - Superflow; Technické vlastnosti: 4. Špičky s filtrom - náhradná náplň do stojanov I - vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: aerosólové, s patentovaným filtrom vyrobeným z polyetylénu s vysokou molekulovou hmotnosťou, poskytujú úplnú ochranu pred prenosom vzoriek; Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: filtrované póry zachytávajú aj radionukleotidy; pre PCR a manipuláciu s DNA; s nízkou úrovňou uhlíkovej stopy, sterilné, kompatibilita AF1; Technické vlastnosti: materiál:, Hodnota / charakteristika: 95% obnoviteľných materiálov, tlač: rastlinný atrament na báze sóje; Technické vlastnosti: certifikované:, Hodnota / charakteristika: bez DNA / RNázy- / DNázy; Technické vlastnosti: balenie:, Hodnota / charakteristika: kompaktné, opakovane uzatvárateľné obaly so zníženou celkovou hmotnosťou; Technické vlastnosti: 5. Špičky s filtrom - náhradná náplň do stojanov II. - použitie:, Hodnota / charakteristika: aerosólové špičky s patentovaným filtrom vyrobeným z polyetylénu s vysokou molekulovou hmotnosťou, poskytujú úplnú ochranu pred prenosom vzoriek; Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: filtrované póry zachytávajú aj radionukleotidy; pre PCR a manipuláciu s DNA; s nízkou úrovňou uhlíkovej stopy, sterilné, kompatibilita AF7; Technické vlastnosti: materiál:, Hodnota / charakteristika: 95% obnoviteľných materiálov, tlač: rastlinný atrament na báze sóje; Technické vlastnosti: certifikované:, Hodnota / charakteristika: bez DNA / RNázy- / DNázy; Technické vlastnosti: balenie:, Hodnota / charakteristika: kompaktné, opakovane uzatvárateľné obaly so zníženou celkovou hmotnosťou; Technické vlastnosti: 6. Striekačkové filtre I., typ GD/XTM Whatman alebo ekvivalent - použitie:, Hodnota / charakteristika: na filtráciu viskóznych alebo inak ťažko filtrovateľných vzoriek s vysokým obsahom tuhých látok; Technické vlastnosti: filtre obsahujú:, Hodnota / charakteristika: predfilter zo skleneného vlákna - na filtrovanie väčších objemov vzoriek s nižším spätným tlakom; Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: nesterilné; materiál konštrukcie: PP; materiál filtra: sklenené mikrovlákna; materiál predfiltra: 100% borosilikátové sklenené vlákno; GMF 150 10 µm: 1 µm; GF/F 0.7 µm; Technické vlastnosti: konektory:, Hodnota / charakteristika: prívodný konektor: Female luer lock (zástrčný (samičí) zaisťovací konektor); výstupný konektor: Male luer (zástrčný (samčí) zaisťovací konektor); Technické vlastnosti: sterilizácia:, Hodnota / charakteristika: sterilizácia v autokláve pri teplote 121 °C pri tlaku 1 bar po dobu 20 minút.; Technické vlastnosti: 7. Striekačkové filtre II., typ GD/X Whatman alebo ekvivalent - použitie:, Hodnota / charakteristika: na filtráciu viskóznych alebo inak ťažko filtrovateľných vzoriek s vysokým obsahom tuhých látok; Technické vlastnosti: filtre obsahujú:, Hodnota / charakteristika: predfilter zo skleneného vlákna - na filtrovanie väčších objemov vzoriek s nižším spätným tlakom; Technické vlastnosti: materiál:, Hodnota / charakteristika: materiál konštrukcie: PP; materiál filtra: regenerovaná celulóza; materiál predfiltra: 100% borosilikátové sklenené vlákno; GMF 150 10 µm: 1 µm; GF/F 0.7 µm; Technické vlastnosti: konektory:, Hodnota / charakteristika: prívodný konektor: Female luer lock (zástrčný (samičí) zaisťovací konektor); výstupný konektor: Male luer (zástrčný (samčí) zaisťovací konektor) ; Technické vlastnosti: sterilizácia:, Hodnota / charakteristika: sterilizácia v autokláve pri teplote 121 °C pri tlaku 1 bar po dobu 20 minút.; Technické vlastnosti: 8. Striekačkové filtre III., typ Pall Acrodisc MS, alebo ekvivalent - vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: odolnosť voči chemikáliám – filtre sú univerzálne pre všetky vaše vzorky LCMS, membrána WWPTFE (vodou zmáčateľná polytetrafluóretylénová) - môže sa použiť s organickými i vodnými rozpúšťadlami; Technické vlastnosti: certifikát:, Hodnota / charakteristika: s TIC (Total Ion Current) chromatogramom a výsledkami testov na integritu, trhanie a prietok; certifikované pre LCMS; Technické vlastnosti: balenie filtrov:, Hodnota / charakteristika: zabalené do samostatných túb bez obsahu extrahovateľných látok a zabraňujú kontaminácii filtrov z vonkajších zdrojov, po 10 ks v jednej tube; s PE krytom; nízka väzba na bielkoviny; Technické vlastnosti: materiál:, Hodnota / charakteristika: materiál konštrukcie: HDPE; materiál filtra: WWPTFE; Technické vlastnosti: konektory:, Hodnota / charakteristika: prívodný konektor: Female luer lock (zástrčný (samičí) zaisťovací konektor); výstupný konektor: Male luer (zástrčný (samčí) zaisťovací konektor)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Chromatografická kolóna I., typ Superdex 75 Increase 10/300 GL alebo ekvivalent:, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.1 vnútorný priemer kolóny:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 1.2 dĺžka kolóny:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 1.3 pórovitosť:, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 1.4 objem vzorky:, Jednotka: µl, Minimum: 25, Maximum: 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.5 objem lôžka:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: 1.6 prietok:, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: < 1.6; Technické vlastnosti: 1.7 tlakové poklesy cez lôžko:, Jednotka: MPa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3.0; Technické vlastnosti: 1.8 odporúčaná prietoková rýchlosť:, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,80; Technické vlastnosti: 1.9 pracovná stabilita pH:, Jednotka: pH, Minimum: 3, Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.10 stabilita pH počas čistenia:, Jednotka: pH, Minimum: 1, Maximum: 14, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.11 limit vylúčenia (globulárne bielkoviny):, Jednotka: Mr, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1x105; Technické vlastnosti: 2. Chromatografická kolóna II., typ HisTrap FF, alebo ekvivalent:, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 2.1 vnútorný priemer kolóny:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: 2.2 dĺžka kolóny:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 2.3 veľkosť častíc:, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: 2.4 objem vzorky:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 2.5 prietok:, Jednotka: ml/min, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 2.6 pracovná stabilita pH:, Jednotka: pH, Minimum: 3, Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.7 stabilita pH počas čistenia:, Jednotka: pH, Minimum: 2, Maximum: 14, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.8 väzbová kapacita na ml chromatografického média:, Jednotka: mg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: 2.9 kapacita Ni2+ na ml média:, Jednotka: µmol, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 2.10 počet kusov kolón s kapacitou 1 ml v balení:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 3. Chromatografické médium Ni-NTA Superflow, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3.1 objem náplne:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 3.2 maximálny tlak:, Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: 3.3 veľkosť častíc:, Jednotka: µm, Minimum: 60, Maximum: 160, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.4 kapacita viazania na 1 ml:, Jednotka: mg, Minimum: , Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.5 počet vzoriek na 1 experiment:, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 24, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Špičky s filtrom - náhradná náplň do stojanov I., Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4.1 kapacita špičky:, Jednotka: µl, Minimum: 0,1, Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.2 dĺžka špičky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38,1; Technické vlastnosti: 4.3 priemerná veľkosť pórov filtra:, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 4.4 počet špičiek v jednom náhradnom stojane:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96; Technické vlastnosti: 4.5 počet náhradných stojanov v balení:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 5. Špičky s filtrom - náhradná náplň do stojanov II., Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 5.1 kapacita špičky, Jednotka: µl, Minimum: 1, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.2 dĺžka špičky, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 52,07; Technické vlastnosti: 5.3 priemerná veľkosť pórov filtra, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 5.4 počet špičiek v jednom náhradnom stojane:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96; Technické vlastnosti: 5.5 počet náhradných stojanov v balení:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 6. Striekačkové filtre I., typ GD/XTM Whatman alebo ekvivalent , Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6.1 priemer:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 6.2 rozmery filtra - výška:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21,6; Technické vlastnosti: 6.3 rozmery filtra - šírka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29,8; Technické vlastnosti: 6.4 kapacita:, Jednotka: ml, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.5 veľkosť pórov:, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,45; Technické vlastnosti: 6.6 filtračná plocha:, Jednotka: cm2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,6; Technické vlastnosti: 6.7 maximálny prevádzkový tlak , Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75; Technické vlastnosti: 6.8 počet kusov v balení:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 7. Striekačkové filtre II., typ GD/X Whatman alebo ekvivalent, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7.1 priemer:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 7.2 rozmery filtra - výška:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21,6; Technické vlastnosti: 7.3 rozmery filtra - šírka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29,8; Technické vlastnosti: 7.4 kapacita:, Jednotka: ml, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7.5 veľkosť pórov:, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,45; Technické vlastnosti: 7.6 filtračná plocha:, Jednotka: cm2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,6; Technické vlastnosti: 7.7 maximálny prevádzkový tlak , Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75; Technické vlastnosti: 7.8 počet kusov v balení:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 8. Striekačkové filtre III., typ Pall Acrodisc MS, alebo ekvivalent, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 8.1 priemer:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 8.2 kapacita, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 8.3 veľkosť pórov, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,2; Technické vlastnosti: 8.4 filtračná plocha, Jednotka: cm2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,9; Technické vlastnosti: 8.5 maximálny prevádzkový tlak, Jednotka: psi, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 8.6 počet kusov v balení, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 3 6 483,33 20% EUR 1. Jún 2017 139275

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×